Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 26 februari

  ”En älgförvaltning för framtiden”

  Markägarnas och jägarnas representanter i Älgförvaltningsområde 9 söder om RV 40 kritiserar nuvarande älgförvaltning i en debattartikel i ATL den 10 januari. Deras analys – att nuvarande förvaltning inte fungerar och att vi måste ta hänsyn till de lokala variationerna vid tilldelningen – stämmer helt med min 70 år långa erfarenhet som jägare och skogsvårdare, skriver Jan Gullmark.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Den nuvarande älgförvaltningen har misslyckats. Enda sättet att minska älgkostnaderna är en mindre älgstam. ­Tanken att plantera tall för att mata älgen är befängd: spara lövsly och en i stället.

  Vi har i dag en älgstam på ­cirka 350 000 sommarälgar. Sätt ett rimligt mål för sommarälg, ett mål som garanterar en kvalitetsmässigt god älgstam och ger en bra möjlighet till jakt. Finland har ungefär 4 700 älgar per miljon hektar, Sverige har 12 000. I Sverige borde vi kunna nöja oss med 6 000. ­Sverige och Finland skulle ändå, näst Norge, ha de största älgstammarna per ­arealenhet i världen.

  Läs också:”Utveckla en finmaskigare älgförvaltning”

  Den nuvarande förvaltnings­modellen startade med en indelning av landet i älgförvaltningsområden. Områden där älgen ansågs ha sin naturliga hemvist, vandringsmönster, tillgång till föda med mera som gjorde att områdena kunde betraktas hysa sin egen ”älgstam”.

  Det innebar givetvis ingen oomkullrunkelig sanning, men markägarna och jägarna inrättade sig efter detta. Det skapades ett rapport- och statistik­system. Älg-Obs och andra ­inventeringar, tillsammans med avskjutningssiffror, har gett en bra kunskap om älgen.

  Använd dessa kunskaper och medel och låt markägarna ta över ansvaret i ÄFO. Ge LRF i samarbete med skogsägar­föreningarna, Sveriges Jord­ägareförbund och Skogsindustrierna ansvaret för ÄFO.

  Det behövs inga ledamöter från organisationer med sär­intressen utan formellt ansvar för vare sig jakt, skog eller skogsindustri. Markägarna äger jakträtten enligt grundlag men har samtidigt skyldighet enligt lag att vårda och skydda viltet samt att föryngra och vårda skogen.

  Skogen ger arbete och framtid för skogsägarna, ­bygderna och landet. Låt inte dem som tillskansar sig rätt via ­medlemskap i någon mer eller ­mindre irrelevant förening vara med och besluta. Lyssna till ­deras synpunkter, men låt dem inte besluta.

  Bestäm avskjutningsmål för varje ÄFO med hänsyn till över­gripande mål. Älgarna skjuts då där de finns. Det blir rättvist. Alla får chansen. Där det är ”brist” på älg skjuts färre och där det är ”överskott” skjuts fler i förhållande till areal. Det innebär en lokal förvaltning och på sikt en jämnare fördelning.

  Låt det nationella sam­ordningsansvaret för vilt­förvaltningen övertas av en ­fristående viltvårdsstyrelse.

  Jan Gullmark

  Fränsta

  Läs också:Rädda tallskogen – skjut fler älgar”Se över reglerna om älgavskjutning”

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen