Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 20 september 2016

  Eko är på stark frammarsch - men inte på grund av ”bidrag”

  I ATL den 9 september skriver Erik Eriksson att ”Eko är bidragsberoende” och inte nödvändigtvis bidrar med några som helst positiva effekter. Vi i Ekologiska Lantbrukarna känner oss manade att replikera på detta, då vi ser att Erik Eriksson har fel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Bild 1/2 FOTO: RomoloTavani
   Vegetables and fruits.
  Bild 2/2 Vegetables and fruits. FOTO: leonori

  Efterfrågan på ekologiskt fortsätter att öka år efter år. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Enligt en nyligen publicerad halvårsrapport från Ekoweb har försäljningen av eko i Sverige ökat med 23 procent hittills i år och 38 procent förra året.

  Trots att fler bönder lägger om till eko så överstiger efterfrågan på svenskt ekologiskt tillgången. Ekologiskt är en marknad på stark frammarsch och det finns affärsmöjligheter för svenska lantbrukare att hämta.

  Ekologiskt bidrar till samhällsnyttan, senast i raden av forskningsrapporter som vetenskapligt visar det är en dansk forskarsyntes från ICROFs (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) från 2015.

  Konkreta positiva effekter av ekologiskt lantbruk som de 75 forskarna har kunnat se är minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, att djur kan få utlopp för naturligt beteende, ökad biologisk mångfald och växtföljder som gynnar jordens bördighet. Man visar även att den ekologiska sektorn driver fram många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket.

  De ”massiva stöd” som Erik Eriksson menar att det ekologiska lantbruket ges varje år är inte större än vad som ges till annan produktion. Snarare tvärtom.

  Ettåriga jordbruksgrödor som odlas ekologiskt ges en ersättning på 1 500 kronor per hektar medan en lantbrukare som sår fånggröda och vårbearbetar (för minskat läckage) ges 1 700 kr per hektar. Budgeten för ersättning till eko räcker endast till en blygsam ökning av ekoproduktionen, inte alls i paritet med marknadens tillväxt.

  Vad gäller import så kommer Sverige behöva importera ännu mer ekologiskt än vad vi gör i dag för att tillgodose den ökande efterfrågan – om inte fler lantbrukare ställer om till eko.

  Många länder satsar på sitt ekojordbruk av strategiska skäl. Länder som Danmark och Frankrike sätter inte enbart upp mål för sin ekoproduktion utan har även tagit fram handlingsplaner med åtgärder för att nå målen. Sverige har varken mål eller handlingsplan, dessutom en lägre budget för miljöersättning till eko än i många tidigare landsbygdsprogram.

  Troligtvis kommer vi att minska eko i Sverige om vi inte svarar upp mot andra länders satsningar. Vi skapar oss då konkurrensnackdelar gentemot våra största konkurrenter, till exempel Danmark. Det vore inget annat än ett marknadsmisslyckande.

  Anders Lunneryd

  Ordförande Ekologiska Lantbrukarna

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen