Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 30 november 2017

  "Det får vara nog med sexism nu"

  Vi vill se en sund, trygg och schysst miljö för både kvinnor och män att verka i. Det återstår mycket att göra trots att en hel del har blivit bättre. Det skriver femton av undertecknarna av uppropet #skiljagnarnafrånvetet.

  Även det gröna näringslivets kvinnor har anledning att säga att det räcker nu. Som en prick i fjärran startade #metoo-uppropet, snabbt kom det närmare och med en enorm kraft rullade det in över det svenska samhället.

  Utsatthet och kränkningar handlar först och främst om maktobalans mellan människor, men det handlar också om sunkiga värderingar, normer och kultur. Sexism är ett fruktansvärt starkt vapen i konsten att förminska en människa, att reducera en kompetent kvinna till sitt kön.

  Med uppropet #skiljagnarnafrånvetet vill vi skapa en diskussion som ger en bestående förändring i hela det gröna näringslivet. Vi vill se en sund, trygg och schysst miljö för både kvinnor och män att verka i. Det återstår mycket att göra trots att en hel del har blivit bättre.

  Den diskussion vi behöver ha handlar om hur våra unga tjejer på gröna utbildningar och praktikplatser behandlas. Diskussionen behöver omfatta alla de små arbetsplatser som finns i de gröna branschernas företag, allt ifrån hästverksamhet till skogsentreprenad, från djurskötsel till fruktodling och den omfattar både arbetsgivare och arbetstagare. LÄS OCKSÅ: ”Det finns lantbrukare jag fasar för att besöka”

  Alla de små och stora företag som idkar affärer i det gröna näringslivet och där kvinnor verkar som rådgivare, veterinärer och försäljare behöver ta #metoo på största allvar. Det gröna näringslivets sektoruniversitet SLU, intresseorganisationer och direkt berörda myndigheter har all anledning att sätta jämställdhetsfrågan högt på agendan.

  Det handlar om unga kvinnor, medelålders och äldre. Det vi har gemensamt är att vi älskar att verka i det gröna näringslivet men samtidigt delar många av oss negativa upplevelser som enbart kan kopplas till vårt kön och sexism.

  Vi vill inte hänga ut enskilda personer i detta upprop, vårt syfte är inte att skuldbelägga män som grupp. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och visa att ingen utsatt är ensam om sin erfarenhet. Vi är en del av en större struktur som fram till nu tyst har accepterats.

  Även vi som inte drabbats direkt av sexism skriver på för att visa vårt stöd för dem som har utsatts och för att vi ser ett problem i att kvinnors potential inte tas till vara. Förändringens vindar sveper fram i det gröna näringslivet!

  Matilda von Rosen, VD

  Annika Bergman, företagare och styrelseledamot

  Åsa Odell, vice ordförande LRF

  Martina Schagerlund, nötköttsuppfödare

  Sara Wallemyr, lantbrukare

  Kristina Yngwe, (C) vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

  Lena-Liisa Tengblad, VD Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

  Kristina Gustafsson, Affärschef foder, Lantmännen

  Lotta Folkesson, ordförande Copas women’s committé

  Gun Olsson, VD Hushållningssällskapet Halland

  Annika Farinder, naturbrukslärare, Gotland Grönt Center

  Stina Andersson, ordförande SLUSS, SLU:s samlade studentkårer

  Ida Jansson, ordförande Veterinärmedicinska Föreningen

  Cissi Klasson, lantmästarstuderande

  Kerstin Dafnäs, ordförande Spillkråkan

  Relaterade artiklar

  Till toppen