Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 5 november 2018

  Staten och skogsindustrin kan klara FSC-kraven själva

  Varför accepterar en riksdag, med 60 procent borgerlig övervikt, regeringens omfattande program för konfiskering av mark?

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Skogsstyrelsens generaldirektör kräver att skogsägareföreningarna och skogsbolagen ska bli ombud för staten när de enskilda skogsägarnas egendom ska konfiskeras. Skogsstyrelsen ska peka ut vilken skog som ska beslagtas varefter ombuden ska tvinga skogsägaren att ta in den som certifieringsareal. Medlen är nyckelbiotopsinventeringar och köpbojkotter.

  De enskilda skogsägarnas motmedel bör vara att hävda grundläggande fri- och rättigheter mot staten och säljbojkotter mot företag som ansluter sig till köpbojkotter mot skogsägare. En säljbojkott skulle bara behöva pågå under några månader innan skogsindustrin skulle få brist på färskt virke.

  Skogsindustrin tar vinsterna

  Men hur kan i så fall riksdagens mål om undantag av 20 procent från skogsbruk nås? För det första finns redan mycket avsatt, resten kan staten och skogsbolagen ordna på egen mark. Tillsammans äger de 50 procent av all skogsmark. Då är det lätt att avsätta de arealer staten och skogsindustrin själva kräver.

  FSC är ett certifieringssystem för stora markägare. Skogsbolagen kan lätt kompensera på egen mark för de avsättningar certifieringssystemet kräver. Det finns inget krav att avsättningar måste göras av varenda skogsägare.

  SCA äger miljontals hektar och kan lätt undanta arealer som motsvarar deras virkesfångst även på privat mark. Skogsindustrin tar vinsterna av certifieringen medan virkespriserna realt sjunker.

  Gör inte rätt för sig

  Det går inte att få en uppgift om hur mycket mark staten äger men bara Sveaskog äger 3 miljoner hektar. Staten kan således lätt avsätta mark och anpassa skogsbruket på arealer som motsvarar de av riksdagen uppställda målen. Statens andel av den produktiva skogsmarken kommer ändå att öka i takt med klimatförbättringen eftersom staten äger stora delar av Norrlands inland.

  Staten, skogsindustrin och skogsägareföreningarna har vant sig vid att i samförstånd ta för sig av de enskilda skogsägarnas egendom utan att göra rätt för sig. Södras VD är ordförande i Skogsindustrierna. Därför tycker Skogsstyrelsen att deras krav på att de andra organisationerna ska bli statens ombud inte är uppseendeväckande. LRF måste inrätta nu en säljardelegation som med kraft tillvaratar de enskilda skogsägarnas intressen och rättigheter.

  Vill ha ”frivilliga” insatser

  När det gäller skyddet av skogen kan således de som kräver statligt skydd få sina behov tillfredsställda i statens befintliga markinnehav och om skogsbolagen vill ha ”frivilliga” insatser för ett certifierat skogsbruk har de redan skog så det räcker för att genomföra en egen frivillig insats som täcker virkesfångsten.

  Varför accepterar en riksdag, med 60 procent borgerlig övervikt, regeringens omfattande program för konfiskering av mark? Varför kräver inte Skogsstyrelsen att skogsbruket på statens egen mark ska läggas om så att riksdagens mål kan nås utan ytterligare förstatliganden och processer med tusentals skogsägare?

  Sverker Liden

  Jägmästare och skogsägare

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen