Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 19 oktober

  Restaurangerna har ett antibiotikaansvar

  Restaurangerna måste sluta importera kött från länder med hög antibiotikaanvändning. I pandemins spår ha efterfrågan på svenskt kött ökat. Vi bör stötta svenska producenter ännu mer för djurens skull, skriver Roger Pettersson, Generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   De svenska producenterna använder minst antibiotika i sin produktion.
  De svenska producenterna använder minst antibiotika i sin produktion. FOTO: Ann Lindén

  Svenska producenter har sedan länge tagit sitt ansvar och tillhör dem i världen som använder minst antibiotika i sin djuruppfödning. När restaurangbesöken uteblivit under covid-19 har importen av kött minskat och efterfrågan på svenskt kött och vegetariska produkter har ökat. Restaurangerna måste göra mer än de gör i dag!

  Antibiotikaresistens är en av de stora ödesfrågorna för mänskligheten. På Världshungerdagen den 16 oktober publicerade World Animal Protection en rapport om den industriella djuruppfödningen i världen och konsekvenserna av att djur proppas fulla med antibiotika för att djuren ska hållas levande fram till slakten.

  Djurindustrin står för 75 procent av världens totala användning av antibiotika. I allt väsentligt används antibiotikan för att skyla över den eländiga djurhållningen.

  Djur som får leva bra liv blir inte sjuka annat än i undantagsfall. Den oansvariga användningen av antibiotika inom djurindustrin leder till att bakteriestammar utvecklas som är resistenta mot antibiotikapreparaten. I förlängningen innebär det ökade risker för oss människor när vi blir sjuka.

  Redan i dag dör cirka 700 000 människor per år världen över på grund av antibiotikaresistens. Om vi inte gör något kommer siffran att stiga till 10 miljoner människor redan 2050.

  Antibiotikaresistens hotar också möjligheten att behandla följdsjukdomar som människor kan drabbas av under virussjukdomar, som covid-19. En studie från Wuhan i Kina visar att 95 procent av de patienter som behövde sjukhusvård på grund av covid-19 också behandlades med antibiotika.

  Vem bär då ansvaret? Vem kan skapa förändringen? Givetvis har världens regeringar och deras samarbetsorganisationer ett stort ansvar. De måste lagstifta mot industriell djurhållning och mot ansvarslös användning av antibiotika. Den svenska regeringen går i bräschen för detta arbete världen över.

  Även producenterna bär ett stort ansvar. De svenska producenterna tillhör de bästa i världen vad gäller att fasa ut ansvarslös antibiotikaanvändning och är bland dem som använder minst antibiotika i sin produktion. Dagligvaruhandeln har också ett givet ansvar.

  Men som i alla stora ödesfrågor har varje konsument ett stort ansvar. Vi kan ta det genom att endast handla mat som kommer från producenter som tar frågor om djurvälfärd och djurhälsa på större allvar. Vi kan också välja att äta vegetariska produkter.

  Under den pågående pandemin har köttimporten till Sverige minskat. Jordbruksverket har visat att det främst handlar om fläskkött och kycklingkött. En trolig orsak är att befolkningen i större utsträckning äter hemma och att restaurangbesöken har minskat. Det pekar på restaurangernas ansvar.

  Restaurangerna har ett ansvar. De måste sluta importera billigare kött från länder med högre antibiotikaanvändning, där djuren får betala priset i form av lägre djurvälfärd och sämre djurhälsa.

  Restaurangbranschen bör göra ett omtag i den riktningen. De måste också förekomma regeringens arbete med obligatorisk ursprungsmärkning även på det som serveras i restaurangerna genom att genomföra en sådan märkning redan nu.

  Roger Pettersson

  Generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen