Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 22 juli

  EU-kommissionen siktar rätt men träffar fel

  Intentionen att fasa ut blyhagel är bra, men EU-kommissionens förslag måste omarbetas, skriver representanter för MUF och Moderata Studenter.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Bodil Johansson/Scandinav/TT

  I syfte att minska användningen av bly har EU-kommissionen föreslagit ett förbud mot blyhagel vid våtmarker. I Sverige är det sedan en tid tillbaka förbjudet att använda bly vid våtmarker och grunda delar av öppet vatten.

  Dessvärre innebär EU:s tolkning av begreppet våtmarker att användning av blyhagel i praktiken skulle bli helt förbjudet, eftersom stora delar av Sverige skulle komma att klassas som just våtmarker. Orsaken till detta är att definitionen av våtmarker är väldigt långtgående och dessutom innehåller en buffertzon på flera hundra meter. För ett land som Sverige, som är fyllt med våtmarker, skulle EU-kommissionens förslag få förödande konsekvenser.

  Intentionerna med lagstiftningen är i grund och botten bra – bly behöver på sikt fasas ut eftersom det skadar djurs och människors hälsa. EU-kommissionen går fram med detta förslag eftersom det är få andra länder i unionen som likt Sverige förbjudit användandet av blyhagel vid våtmarker.

  Dessvärre slår definitionen av våtmarker helt fel. Utöver en buffertzon på flera hundra meter från en våtmark innefattar förslaget även tillfälliga våtmarker. Alla som regelbundet rör sig i svenska skogar vet att naturen kan skifta en hel del bara på några hundra meter. Detta leder till att möjligheten att använda blyhagel tillintetgörs med så strikta och vidsträckta definitioner.

  Lagförslaget innebär dessvärre mycket små förbättringar för miljön, till kostnad av drastiska skador för svensk viltvård. Detta eftersom det vid ett förbud inte finns någon tid eller utrymme för någon som helst omställning för att sluta använda bly. På sikt måste bly fasas ut, men EU-kommissionens nuvarande förslag gör ingen nytta för någon.

  Förslaget innehåller också anmärkningsvärda delar, där den som bär med sig blyhagelammunition på en våtmark har bevisbördan för att visa att ammunitionen inte ska användas. Detta innebär att den som bär blyhagelammunition måste bevisa att den inte har till avsikt att använda den, vilket är ett stort avsteg från normalfallet där det är åklagaren som bär bevisbördan för det påstådda brottet – inte den misstänkte. Det är djupt anmärkningsvärt att EU-kommissionen inte vill att grundläggande rättsstatliga bestämmelser ska gälla för jägare.

  Bly måste på sikt fasas ut och det är välkommet att EU-kommissionen har tagit initiativ för att användningen ska minska. Men det nuvarande förslaget som har presenterats missar målet. Likt en hagelskur träffas i stället laglydiga jägare, vilket resulterar i att djurlivet i slutändan ändå blir lidande. Förslaget måste omarbetas så de rättsstatliga principerna respekteras och målet om att bly kan fasas ut träffas.

  Lucas Ljungberg, Riksordförande Moderata Studenter

  Johannes Thernström, Distriktsordförande MUF Blekinge

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen