Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 19 mars

  Miljöpartiets EU-politik hotar svenskt skogsbruk

  Regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, driver en skogspolitik i EU som hotar den svenska skogsnäringen, skriver två företrädare för Centerpartiet i en debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Helena Lindahl (C), riksdagsledamot och Emma Wiesner (C), kandidat till Europaparlamentet.
  Helena Lindahl (C), riksdagsledamot och Emma Wiesner (C), kandidat till Europaparlamentet. FOTO: Centerpartiet/Anders Meisner

  Snart ska EU sätta sina referensgränser för avverkningen av skog. Frågan är om miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) äntligen kommer stå upp för det svenska skogsbruket, eller om regering återigen kommer svika svenska skogsägare.

  Det är mycket tack vare den svenska skogen som Sverige blev ett rikt land. Vår goda tillgång till en förnyelsebar naturresurs har gett arbetstillfällen i skogen, på älvarna och vid mynningarna där bruk och sågverk vuxit fram. Timmer har skeppats ut, och pengar har strömmat in och kommit hela det svenska samhället till del.

  Att skogen kunde bli en exportsuccé beror till stor del på en enkel men fundamental princip: att den som äger marken också har rätt att bruka den. Ägarna har därmed själva säkrat en långsiktig hållbar skogsproduktion över generationer genom att bruka marken med förnuft och förstånd.

  Skogsägarna har sett till att vi nu har mer skog än någonsin förr, att den är av god kvalité och att miljöer med höga naturvärden skyddas. Skogsbruket skapar inte bara höga naturvärden – det spelar också en central roll i bioekonomin och klimatomställningen. Innovativa svenska företag jobbar idag med att producera kläder, nedbrytbara plaster och läkemedel av trä. Det är hållbara produkter som skapar nya gröna jobb. Utöver det nettobinder Sveriges skogar årligen 43 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de totala utsläppen från svenskarnas flyg- och bilresor.

  I Sverige har vi lyckats fasa ut stora delar av den fossila energin. Dessvärre ser det inte lika bra ut på EU-nivå. Hela 73 procent av EU:s energi är fossil. Den svenska skogen har en nyckelroll för att klara av omställningen. Produktion av förnyelsebar energi från skogen skulle kunna vara ett bidrag för att ersätta smutsig kolkraft i Europa, samtidigt som det skulle skapa jobb och tillväxt i Sverige.

  Svenska skogsägare har en historia av att bruka skogarna med förnuft, i samklang med politiken. Under senaste mandatperioden har samförståndet klingat av och Regeringen Löfven har på miljöpartistiskt manéer drivit en skogspolitik som urholkat samförståndet och principen att skog fritt får brukas under ansvar. Inventering av nyckelbiotoper som gör skogsmark värdelös är bara ett exempel. Regeringen driver även en linje i EU som riskerar förutsättningarna för svenskt skogsbruk.

  LULUCF-förordningen säger att varje EU-land ska sätta en referensnivå för sin skogsavverkning. Nivån fungerar som ett tak för hur mycket skog som får avverkas i landet utan att det ska räknas som ett utsläpp av växthusgaser. Regeringen har, med Miljöpartiet i spetsen, drivit att max 90 procent av tillväxten av den produktiva skogen ska få avverkas. Alltså att skogsägarna inte ska kunna avverka 100 procent av den hållbara avverkningsnivån.

  Som tur var kördes de över i frågan av riksdagen, som ansåg att referensnivån borde vara den högsta möjliga hållbara. Men än är inte sista ordet sagt i frågan, eftersom EU-kommissionen måste granska och godkänna Sveriges förslag till referensnivå.

  Om EU-kommissionen anser att den lägre nivån ska gälla, samma linje som Miljöpartiet förespråkat tidigare, måste miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) gör allt hon kan för att EU-kommissionen ska ändra sig. Tyvärr har ministern ännu inte kunnat svara på när hon ska meddela EU-kommissionen Sveriges linje, eller var hon kommer göra om de vill begränsa skogsbruket ytterligare. Regeringens slapphet här är helt oacceptabel. Det är dags de vaknar upp, och inser att svenskt skogsbruks framtid står på spel.

  Emma Wiesner (C), energiingenjör och kandidat till Europaparlamentet, Centerpartiet

  Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, Centerpartiet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen