Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 8 oktober

  Budget på rätt väg men med brister

  Det är viktigt med en sammanhållen landsbygdspolitik. Politiken ger de grundläggande förutsättningarna som behövs för utveckling i hela Sverige, skriver Staffan Nilsson och Terese Bengard från Hela Sverige ska leva.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Det är viktigt att man fortsätter satsa på infrastruktur, bredband och fungerande välfärd och service i hela landet.
  Det är viktigt att man fortsätter satsa på infrastruktur, bredband och fungerande välfärd och service i hela landet. FOTO: Ann Lindén

  Regeringen med stöd av samarbetspartierna har presenterat sin budget. I budgetpropositionen skriver man om vikten av en sammanhållen landsbygdspolitik. Den är viktig både för de gröna näringarna men också allt annat som bör finnas i våra landsbygder som infrastruktur, företagande, offentlig och kommersiell service, besöksnäring, lokala utvecklingsprojekt mer mera. Politiken kan inte göra allt men ger ändå de grundläggande förutsättningar som behövs för utveckling i hela Sverige.

  En sammanhållen landsbygdspolitik var det som Landsbygdsutredningen föreslog 2017 med sina 75 förslag. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har under våren gått igenom alla de förslag som lades och bedömt om de är genomförda eller inte.

  I vår utvärdering såg vi att bara tre förslag är helt klara, 32 är delvis åstadkomna men över hälften – 40 förslag – har inte genomförts. Man kan konstatera att det finns en hel del för riksdag och regering kvar att göra. Vi hoppas nu att budgeten också gör att fler av förslagen faktiskt genomförs och att arbetet inte slutar här.

  När det gäller budgeten för 2021 finns det förslag som är bra, exempelvis stöd till service, ökat vägunderhåll och mycket annat som berör boende och företagandet i hela landet. Men det kommer inte att räcka.

  Stödet till utbyggnad av bredband ökar men inte i den omfattning som behövs. Dessutom finns frågetecken kring om stödet försvinner från Landsbygdsprogrammet vilket skulle innebära att det totala stödet inte ökar.

  I dag saknar över hälften av fastigheter i glesbygd fiberuppkoppling. I pandemins spår har vi sett hur viktig den digitala infrastrukturen är. Ska man tro siffrorna från Post- och telestyrelsen behövs avsevärt mycket mer pengar de kommande åren, detta om man vill att hela landet ska ha likvärdiga möjligheter.

  Sedan finns det så klart andra utmaningar också som påpekas i budgetproppen där man skriver att fram till 2019 hade 4,1 miljard beviljats men bara 30 procent har betalats ut. Så det finns mycket kvar att göra bortsett från stöd.

  Sverige har, med en dåres envishet, under alla år och med stöd från hela den politiska skalan hävdat att Sverige ska betala mindre till EU-budgeten. Ett motiv har varit att medlemsländer, framför allt med bra finanser, kan betala en del själva.

  Därför är det visserligen bra att mer medel kommer till att öka medfinansiering av Landsbygdsprogrammet. Vi hoppas att man ser till att det kommer att finnas stöd till jordbruk men också till landsbygdsutveckling via Leader med mera.

  Oavsett ser vi vikten av att fortsätta satsa på landsbygderna. Särskilt nu med tanke på hur viktigt det visat sig vara att inte alla ska bo tätt, möjligheten till ökad självförsörjning och mer lokal produktion. Men också med satsning på fungerande infrastruktur, bredband och fungerande välfärd och service i hela landet.

  Staffan Nilsson

  En av två ordförande för riksorganisationen Hela Sverige ska leva

  Terese Bengard

  Verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen