Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 14 maj 2019

  Inneffektiva subventioner bör få ny inriktning

  Jordbruket är grunden för en nations överlevnad och därför är valet till Europaparlamentet extra viktigt för jordbrukssektorn. De gröna näringarna behöver en tydlig röst i Bryssel, skriver KD:s tredjenamn Liza-Maria Norlin.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Jordbrukspolitiken är ett av de viktigaste politikområden som EU beslutar om. Detta gör valet till Europaparlamentet särskilt viktigt för jordbrukssektorn och för möjligheterna för lönsam livsmedelsproduktion i Sverige. Jordbruket är grunden för en nations överlevnad. Det påverkar också vår gemensamma natur- och kulturmiljö.

  Kristdemokraterna anser att samhället gemensamt ska betala för det vi gemensamt efterfrågar. Ersättningar till jordbruket ska i ökad utsträckning baseras på de samhällstjänster som jordbruket bistår med, särskilt bevarandet av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

  Världen står inför en situation med klimatförändringar, ökat energibehov och en världsbefolkning på väg mot nio miljarder. Antalet människor som lider av hunger är stort. Även av dessa skäl behöver den svenska jordbruksmarken utnyttjas för produktion.

  En förutsättning för detta är att verksamheten är lönsam även när vi lever med en stabil omvärld. Då krävs att politikerna, både i Stockholm och Sveriges representanter i Bryssel, har ett nära samarbete med producentorganisationerna i samband med politikens utformning. De som blir valda som svenska Europaparlamentariker har därför ett stort ansvar.

  Vi svenska kristdemokrater anser att EU:s jordbrukssubventioner, som främst gynnar ineffektiva producenter, behöver bytas mot satsning på konkurrensneutralitet, miljö och djurhälsa. Då får de svenska bönderna mer rättvisa spelregler på den inre marknaden.

  Ett stort problem i dag är att de gemensamma EU-reglerna om exempelvis djurtransporter, antibiotika och svanskupering av kultingar inte efterlevs i hela Europa. Om miljö- och djurskyddskrav stärks i EU stärks också gröna näringar i Sverige eftersom detta är mervärden som utmärker svensk jordbruksproduktion.

  Det är viktigt att vi står upp för det svenska skogsbruket inom EU. Vi behöver betona vikten av att både bevara skogen och använda den som en naturresurs. Det perspektivet saknas inom EU i dag.

  Biobränslen är en resurs som skulle kunna nyttjas mer än i dag, exempelvis för att ersätta fossila flygbränslen. De senaste åren har EU-kommissionen varit motvillig till att se biodrivmedlens positiva möjligheter, vilket är olyckligt. Det finns också en potential att använda skogsråvara till flera olika tillämpningar, exempelvis kläder.

  Miljömålsberedningen kom fram till att det ur klimatsynpunkt är bättre att öka produktionen och nyttja produkter från skogen för att ersätta fossila bränslen och för tillverkning av olika träbaserade produkter. I länder med mindre skogsmark kan det förstås vara motiverat att ha större fokus på skydd av biologisk mångfald. Min slutsats är att de gemensamma EU-reglerna måste ta hänsyn till att det finns stora skillnader mellan olika EU-länder och att skogspolitiken först och främst ska skötas på nationell nivå.

  De gröna näringarna behöver en tydlig röst i Bryssel. Kristdemokraterna är ett parti att lita på för hela Sverige, från slättbonden i Skåne till skogsägaren i Norrbotten.

  Liza-Maria Norlin (KD)

  Kandidat nr 3 till Europaparlamentet

  Gruppledare för KD i Sundsvalls kommun

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen