Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 14 augusti

  Svar direkt: ”Därför höjs timtaxan”

  Vi har förståelse för att vissa livsmedelsföretag kan uppleva en höjning som ett hårt slag. Men genom att följa lagstiftningen kan företag påverka hur många timmar som behövs för kontrollen, skriver Eiríkur Einarsson på Livsmedelsverket.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Patrik Kroon

  Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att se till att vi har säker mat i Sverige. En viktig del i det arbetet är att kontrollera att lagar efterlevs.

  Enligt den avgiftsförordning som beslutats av Sveriges regering och riksdag ska kontrollen av livsmedelsföretag bära sina egna kostnader. Tidigare har avgifterna varit lägre än kostnaden för kontrollen eftersom livsmedelskontrollen var organiserad så att företagens sammanlagda avgifter täckte kostnaderna för all kontroll. När vi nu har skiljt kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar från kontrollen av övriga livsmedelsföretag kan vi se att livsmedelsföretagen haft en avgift som inte har täckt kostnaderna. Därför höjs timtaxan.

  I taxan ingår bland annat kostnader för personal, resor, provtagning, analyser, förberedelser, lokaler med mera – det vill säga allt som krävs för en god kontroll.

  Vi har förståelse för att vissa livsmedelsföretag kan uppleva en höjning som ett hårt slag. Men genom att följa lagstiftningen kan företag påverka hur många timmar som behövs för kontrollen. Kontrollbehovet beror på vilka risker som finns i produktionen, hur mycket som produceras. Men även den så kallade erfarenhetsklassningen påverkar där de företag som i störst utsträckning följer lagstiftningen får färre antal kontrolltimmar och därmed lägre kostnad. Det är alltså fullt möjligt för mindre företag att få färre än 11 årliga kontrolltimmar, vilket också merparten har.

  Eiríkur Einarsson

  Chef Område Kontroll Livsmedelsverket

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen