Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 16 februari

  ”Därför har skogen en viktig roll i klimatdebatten”

  Sedan en tid tillbaka har debatten om skogens roll för klimatet böljat fram och till­baka, inte bara i skoglig fackpress utan också nationellt och lokalt. Diskussionen är bitvis rätt yvig, där skogsbruket ibland beskrivs som ett klimathot och ibland som den stora räddningen, skriver Staffan Norin.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Ett aktivt skogsbruk bidrar till minskad klimatpåverkan – om det sker på rätt sätt, skriver Staffan Norin, Skogsstyrelsen.
  Ett aktivt skogsbruk bidrar till minskad klimatpåverkan – om det sker på rätt sätt, skriver Staffan Norin, Skogsstyrelsen. FOTO: Vidar Ruud/NTB Scanpix/TT

  Skogen har fått en central roll i klimatdebatten och det är bra att åsikter bryts. Men inte sällan utesluts viktig ­kunskap, och fakta överdrivs och hårdvinklas.

  Som myndighet, med ansvar för att balansera skogsproduktion med samhällets miljömål, menar vi att ett aktivt skogsbruk bidrar till minskad ­klimatpåverkan och till sam­hällets omställning från fossilberoende till en bioekonomi. Om det sker på rätt sätt.

  Tack vare samhällets krav och skogsbrukets ambition att se till att ny skog kommer upp efter varje avverkning har de svenska skogarna ökat sitt kolförråd kontinuerligt under de senaste hundra åren. Skogen lagrar ­koldioxid och därmed minskar utsläppen i atmosfären. I dag ligger den årliga avverknings­nivån på cirka 80 procent av tillväxten i skogen. Över tid ­avtar ytterligare inbindning av kol eftersom skogens kolförråd blir mättat.

  Skogsbruket ger, via sågverk och skogsindustri, förnybara material i form av trä, kartong och papper. Det gör att vi ­använder mindre av betong och oljebaserad plast som ger kol­dioxidutsläpp till atmo­sfären när det produceras.

  Restprodukter från skogs­bruket, som trädtoppar, grenar och bark, och andra rester från skogsindustrin ger värme och el och kan också ge mer ­fordonsbränslen framöver.

  Den ­användningen ersätter därmed den nedbrytning som annars skulle ha skett i skogen eller på ­tippen. Det handlar också om att få fram nya ­spännande ­produkter där trä ersätter fossil olja som råvara inom nya ­områden, till exempel i kläder.

  Därför driver Skogsstyrelsen på en utveckling i dialog med skogsnäring och miljöintressen för att på ett klokt sätt möta ­klimatförändringar och en ­möjlig ökad efterfrågan på ­virke. Det handlar om hur vi återbeskogar, röjer och gallrar skogen för att den ska tåla ­stormar, skadeinsekter och svampsjukdomar bättre.

  Det handlar också om att få mer kunskap med hjälp av den laserskanning som nu inletts av Sveriges skogar. Med informationen från den kan åtgärderna i skogen planeras bättre och till exempel leda till färre körskador.

  Det omfattande viltbetet på tall- och lövplantor måste också motverkas för att minska tillväxtförlusterna men också ­förhindra att skogsägare ger upp när betesskadorna på tallen blir för stora och i stället planterar gran på marker som är ­bättre lämpade för tall.

  På många håll runt om i landet görs just nu kraftsamlingar för att ta fram regionala skogsstrategier. I en region kan skogen bli en tillväxtmotor i regionen med alla dess möjligheter, från friluftsliv och turism till jobbskapande skogsbruk, ­trä­industri och skogsteknik.

  Då behövs förstås också ökad ­miljöhänsyn och andra sats­ningar för att nå miljömålet Levande skogar.

  Det finns stora förväntningar på vad den svenska skogen kan leverera. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans med alla ­aktörer för att förverkliga förväntningarna på ett skogsbruk som är lönsamt, varierat och långsiktigt hållbart. I hela landet.

  Staffan Norin

  Chef för region Nord, Skogsstyrelsen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen