Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 24 januari

  Debatt: Dags för ordning och reda i skogspolitiken

  Efter lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu förutsättningar för en ny, långsiktig skogspolitik med politisk bredd. De stora vinnarna är Sveriges skogsägare, menar Kristina Yngwe och Peter Helander, båda (C).

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Mostphotos

  Skogen och äganderätten har för Centerpartiets del varit en prioriterad fråga i den politiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP. Vi är därför stolta över att vi i överenskommelsen drivit igenom ett antal viktiga åtgärder som ska stärka äganderätten och rättssäkerheten i skogen. Efter en lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu äntligen förutsättningar för en ny, långsiktig skogspolitik med politisk bredd. De stora vinnarna på detta är Sveriges skogsägare.

  Svensk skogspolitik har under lång tid präglats av konflikter – mellan olika organisationer och intressenter såväl som mellan regering och opposition. Många skogsägare vittnar om en osäkerhet kring vart svensk skogspolitik är på väg. Januariavtalet som S-C-L-MP har presenterat innebär många konkreta åtgärder för att stärka svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring. Centerpartiet ser detta som ett viktigt steg i att nu få en stabilitet och en tydlig riktning i svensk skogspolitik.

  Centerpartiet har drivit igenom att krav på rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag, genom bättre kompensationsmöjligheter vid intrång i brukanderätten. Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att främja skogsnäringen med fokus på att förbättra villkoren för företag och skogsentreprenörer. Artskyddsförordningen ska ses över för att bli mer rättssäker. Överenskommelsen innebär också ett stopp för den utökade nyckelbiotopsinventering som vållat stor oro för många skogsägare.

  Till stor del möter överenskommelsen de frågor som Centerpartiet gick till val på 2018. Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och det vill vi fortsatt värna genom en tydlig lagstiftning och en myndighetsutövning som hjälper skogsägarna. Under senare år har implementering av ny lagstiftning samt ny praxis från myndigheter lett till domstolsprocesser vilket, med rätta, upprört skogsägarna i Sverige. Från Centerpartiets sida vill vi se ett slut på detta och därför kommer en översyn genomföras över relevant lagstiftning och, inte minst, tillämpningen av denna.

  Den skogspolitiska inriktningen under kommande mandatperiod har alltså tydliga åtaganden kring att stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Men Skogsvårdslagen har två jämställda mål – produktion och miljö – och under mandatperioden vill Centerpartiet också säkerställa att nationella och internationella åtaganden angående miljömål uppfylls.

  För att få en kunskapsbaserad och aktuell utgångspunkt ska ansvariga myndigheter få i uppdrag att se över arealen av skyddad skog och föreslå nya skyddsformer. Ansvariga myndigheter ska även få i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark. Allt för att säkerställa en god biologisk mångfald i skogen, men på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt där skogsägarnas naturvårdande arbete belönas snarare än bestraffas.

  Centerpartiet har med denna överenskommelse lagt grunden för en ny och bättre skogspolitik med bred uppslutning i Riksdagen.

  Vi kommer under kommande mandatperiod göra vårt yttersta för att regering och riksdag verkligen genomför åtgärder för stärkt äganderätt för skogsägarna, en utvecklad bioekonomi och god biologisk mångfald. Nu är det dags för ordning och reda i svensk skogspolitik!

  Kristina Yngwe

  Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet (C)

  Peter Helander

  Riksdagsledamot Näringsutskottet (C)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen