Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 januari 2017

  Dags att samordna infrastrukturen

  Statligt ägda aktörer som Trafikverket, Vattenfall och Svenska Kraftnät borde i mycket större utsträckning samordna infrastruktursatsningar. När de inte gör det själva är det upp till riksdag och regering att trycka på.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Bild 1/2 FOTO: Eugenio Marongiu
  Bild 2/2

  Svenska Kraftnät vill bygga en luftledning, 400 kV, mellan Trollhättan och Lerum, Vattenfall ett antal nya regionnätledningar i Västra Götaland och behovet av ombyggda vägar och nya gång- och cykelbanor och även ridvägar, på landsbygden är stort. Vattenfall och Svenska Kraftnät är helägda av staten. Trafikverket är ett statligt verk som ansvar för de större vägarna på landsbygden. Kommunerna har också en del vägar och de har ofta krav på sig att för trafiksäkerhetens skull bygga ny infrastruktur.

  Ovanstående alla stora aktörer när det gäller infrastruktur. Då kunde man ju tro att de samarbetar för bra och smarta lösningar. Men de agerar som de är sig själva nock.

  I dag finns utmärkta möjligheter bygga kraftledningar som markkabelsteknik. Det görs i alldeles för liten omfattning. Nätägarna skyller på att det är för dyrt. Men vem är det för dyrt för? Samhället hindras i sin utveckling av nya bostäder och verksamhetsområden, lantbrukaren hindras att bygga nya ekonomibyggnader och skogen vräks ner. Ingen tanke alls på Parisavtalet. Livscykelanalys verkar också vara ett okänt ord.

  Det är otillständigt att det fortfarande finns önskemål om att bygga nya luftledningar. Den svenska äganderätten är inte tillräcklig stark och markägaren sitter allt för ofta med svarte Petter. Allt för många intressenter kan planera för infrastruktur på annans mark utan att ta hänsyn till den som äger och dennes intressen. Kraftledningar går parallellt med varandra och tar stora arealer, en bit bort går det kanske järnväg eller motorväg. Utöver detta skall järnväg och elledningar säkras mot fallande träd. Resultatet blir många små markbitar som blir svårbrukade och i skogsmark stora arealer som inte kan nyttjas till skogsbruk.

  Skogen är en av Sveriges största inkomstkällor och därtill betydande koldioxidsänka. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att produktiv åker och skog minimeras från intrång. Med klimatförändringarna i åtanke kommer Sverige att behöva sin åkermark.

  Det är dags för de olika aktörerna att samordna sig. Deras vilja att göra det frivilligt förefaller inte stor. Så det är dags för riksdag och regering att sätta ner foten. När de inte frivilligt kan samordna sig så är det lagstiftning som gäller. Det kan inte vara rimligt att Trafikverket inte upplåter sina vägslänter eller mittremsor för bredband och elledningar. Kablarna har den fördelen att betydlig mindre skog förstörs om de dras i eller intill vägkroppen. Det finns modern teknik för att lägga kabel utan behöva ta speciellt stora arealer i anspråk. Möjligheterna att samförlägga måste också utnyttjas.

  Vilka åtgärder tänker infrastrukturministern och näringsministern genomföra för en bättre tingens ordning med krav på samordning vid byggande av ny infrastruktur och därmed hushållning med jord och skog?

  Monica Didriksson

  Styrelseledamot LRF Västra Götaland

  Birgit Jönsson

  Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen