Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 13 september 2019

  ”Få känner till statusen på sitt avlopp”

  Avloppsdeklarationen är ett viktigt verktyg för rent och säkert vatten, skriver Anders Mårtensson.

   Ett avloppssystem kräver underhåll.
  Ett avloppssystem kräver underhåll. FOTO: Jorgen Hildebrandt

  Arne Gunnarsson skriver i sin debattartikel i ATL den 9 september att VVS-branschen tvingat alla att bygga om sina tidigare fullt fungerande enskilda avlopp. Om det vore så väl. Sanningen är att det fortfarande finns cirka 240 000 små avlopp med undermålig rening i landet.

  Ett enskilt avlopp har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det innebär att 5 procent av avloppen behöver åtgärdas varje år för att anläggningarna ska hållas i gott skick. Under 2018 var utbytestakten 2,2 procent. Med andra ord skulle det ta 45 år innan alla avlopp håller den standard som lagen kräver.

  Men inget enskilt avlopp är det andra likt. Vissa funkar riktigt bra medan andra sedan länge passerat sin livslängd. Att få känner till statusen på sitt avlopp tror vi är en av orsakerna till att utbytestakten är så låg och att så många avlopp inte fungerar som de ska. Med hjälp av en avloppsdeklaration kan fastighetsägaren få bättre koll på sin egen anläggning. För det är trots allt fastighetsägaren som har ansvaret för att avloppet följer lagkraven och inte är en risk för hälsa och miljö.

  Ett avloppssystem kräver underhåll och reinvesteringar för att fungera bra. Den som har kommunalt vatten betalar investeringar och underhåll via VA-taxan. På samma sätt behöver en enskild avloppsägare planera och finansiera underhåll och reinvesteringar.

  Arne Gunnarsson skriver att lagstiftningen kräver särskild rening när det finns en risk för hälsa och miljö och påpekar att det gäller i enskilda fall. Avloppsdeklarationer är ett sätt att säkerställa att det, i det enskilda fallet, inte finns någon risk för föroreningar. Den som har ansvaret för att avloppet är riskfritt är inte någon tillsynsmyndighet, utan helt och hållet fastighetsägaren.

  Lagstiftningen finns där av en anledning – att säkra rent och säkert vatten både nu och för kommande generationer. Om Arne Gunnarsson vill sänka ambitionerna i miljökraven på enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv.

  En avloppsdeklaration skulle också göra det lättare för kommunerna att prioritera tillsyn av de dåliga avloppen i de mest känsliga områdena. Vi ser att avloppsdeklarationen är ett viktigt verktyg för att kunna prioritera de avlopp som är mest akuta.

  Vi vill inte att fullt lagliga och väl fungerande avlopp ska grävas om till stora kostnader. Vi vill att fastighetsägare ska ha god kunskap om sin anläggning och ge kommuner möjlighet att prioritera sin tillsyn. I det arbetet är obligatoriska avloppsdeklarationer ett viktigt verktyg. Undermåliga avlopp gynnar inte någon.

  Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd

  Relaterade artiklar

  Till toppen