Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 augusti

  Regeringens krispaket är otillräckligt

  Svensk livsmedelsproduktion står för en av de största kriserna vi har sett på årtionden.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  När krisen kommer måste vi finnas till för Sveriges bönder. Därför har vi moderater presenterat ett krispaket med både ekonomiskt stöd, skattelättnader och minskad regelbörda för Sveriges lantbrukare. Dessvärre är regeringens krispaket otillräckligt.

  Det är positivt att även regeringen förstår att Sveriges bönder behöver stöd. Dessvärre riskerar stora delar av deras stödpaket att ätas upp av skattehöjningar. Bara under den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet höjt skatten med 60 miljarder kronor. Samtidigt planerar regeringen att höja skatten på jordbruksdiesel redan under nästa år. Det är att ge med ena handen och ta med den andra.

  Den allvarliga situationen visar också på något som Moderaterna länge har påpekat; att lantbruket i Sverige har mycket små marginaler till följd av höga skatter och krångliga regler. Då blir det svårt att bygga upp en buffert som kan användas i kommande kriser.

  Vi moderater menar att vi även i krissituationer måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels ska vi agera för att dämpa krisen här och nu. Dels behöver vi ge lantbruket långsiktiga förutsättningar att förbättra sin lönsamhet och bygga upp de marginaler som krävs inför framtiden. Att, som regeringen, bara göra det ena räcker inte. Det riskerar snarare att krisen slår till med samma styrka igen.

  Vi föreslår följande:

  1. Krisstöd. Här och nu behöver lantbrukare hjälp med att snabbt lösa likviditetsproblemen. Moderaterna kräver att försenade EU-stöd betalas ut och att utbetalning av stödet för 2018 tidigareläggs. Vi vill öka återbetalningen av dieselskatt retroaktivt från 1 juli 2018 samt skjuta på momsbetalningarna under hösten. Ytterligare stöd bör beslutas med bred politisk förankring. De som har drabbats av torkan ska inte också drabbas av att det är val i höst.

  2. Tillfälliga regellättnader. Det omfattande regelkrånglet för Sveriges lantbrukare står i vägen för att kunna hantera problemen som torkan ger. Regellättnader måste göras för att kunna skörda vass, använda skogsbete, strandbete och annan offentlig mark och de måste göras i hela Sverige.

  3. Långsiktigt stärkt konkurrenskraft. För att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten krävs minskad regelbörda och sänkta kostnader. Därför vill vi se över svenska särkrav och säger nej till regeringens skattehöjning av jordbruksdiesel 2019. I stället satsar vi över en miljard under de kommande fyra åren för att sänka dieselskatten. Vi sänker med ytterligare en krona mer än regeringen nästa år för att hjälpa de krisdrabbade.

  Sveriges lantbrukare förtjänar handlingskraft för att kunna planera inför framtiden och inte behöva lägga ner sina verksamheter. Tillsammans med Alliansen vill vi moderater hjälpa lantbrukarna ur krisen.

  Maria Malmer Stenergard (M)

  Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

   Maria Malmer Stenergard (M)
  Maria Malmer Stenergard (M)

  Sten Bergheden (M)

  Landsbygdspolitisk talesperson

   Sten Bergheden (M)
  Sten Bergheden (M)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen