Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 23 augusti 2018

  Alliansen: Så vill vi stärka äganderätten

  Skogsägarna har rätt att kräva rimlig ersättning för skyddad skog och respekt för äganderätten, det skriver representanter för allianspartierna på ATL Debatt.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Mostphotos

  Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är mycket betydelsefull för Sveriges ekonomi. Skogen är också central för klimatet och för den biologiska mångfalden.

  För att skogsnäringen ska kunna stå stark även i framtiden måste vi ha ett fungerande regelverk som erkänner ägandets betydelse. Dessvärre har många skogsägare det svårt att bruka sin skog. Allt för ofta tas skogen ur bruk utan att ersättning ges till skogsägaren.

  Samtidigt står regeringen handlingsförlamade vid sidlinjen eftersom man inte kan komma överens. Därför presenterar vi i alliansen nu två konkreta förslag för att stärka äganderätten i den svenska skogen.

  De stora värden som finns i den svenska skogen har skapats tack vare det långsiktiga ägandet. Sveriges 330 000 enskilda skogsägare arbetar dagligen med att bruka den skog som bidragit till Sveriges rikedom i generationer. Att man vårdar det man äger speglas också i den svenska skogens utveckling.

  Sverige har visat att det går att förena ett hållbart ökat uttag av skogsråvara med skydd av hotade arter och ekosystem. Därför är det besvärande att se hur själva grunden för den svenska skogsnäringen – äganderätten – urgröps. Det krävs ett omtag för skogspolitiken där skyddet av värdefulla områden bygger på samarbete med markägare och respekt för äganderätten.

  Stärk äganderätten. Rätten till den mark man äger och brukar är grundläggande för all skogsproduktion. Dagens regelverk leder dock till otydlighet som försvårar för skogsägarna att effektivt och ansvarsfullt bedriva sitt skogsbruk. Det kan exempelvis handla om tillämpning av artskyddsförordningen, nyckelbiotoper, eller om diskussioner om utökad talerätt avseende avverkningar.

  Det finns en utbredd osäkerhet hos skogsägarna om huruvida deras skog kommer finnas kvar för framtida generationer. Vi i Alliansen vill därför tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

  Rimlig ersättning. I de fall där det finns ett behov av att formellt skydda skogen måste det även finnas fungerande ersättningsmodeller. I dag riskerar många skogsägare ekonomiska förluster när skog med höga naturvärden finns på deras mark, eftersom marken allt för ofta tas ur bruk utan ersättning till ägaren.

  För att bemöta problematiken lanserade den förra Alliansregeringen ett program där berörda skogsägares mark byttes med Sveaskogs mark. Programmet var framgångsrikt, och innebar att skogsägarna inte behövde hamna i kläm.

  Därför vill vi i Alliansen nu inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur och samtidigt säkerställa att skogsägare får rimlig ersättning.

  Vi måste slå vakt om det svenska skogsbruket och dess möjligheter att fortsatt bidra till svensk tillväxt, välfärd och hållbarhet. Sverige behöver en ny alliansregering som värnar det svenska skogsbruket och respekterar äganderätten.

  Maria Malmer Stenergard (M)

  gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

   Maria Malmer Stenergard (M)
  Maria Malmer Stenergard (M)

  Kristina Yngwe (C)

  vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

   Kristina Yngwe (C)
  Kristina Yngwe (C)

  Lars Tysklind (L)

  ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

   Lars Tysklind (L)
  Lars Tysklind (L)

  Magnus Oscarsson (KD)

  ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

   Magnus Oscarsson (KD)
  Magnus Oscarsson (KD)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen