Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 13 maj 2019

  LRF anser att opinion är viktigare än produktion

  Att beteskravet hindrar tillväxt konstateras i Livsmedelsstrategin, men LRF kan inte driva frågan just nu. Anledningen som uppges är att ”det politiska intresset för frågan är i princip obefintligt”. Är opinion viktigare än produktion för LRF?, undrar debattören.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Ann Lindén

  Sverige har sedan några år en livsmedelsstrategi med krav på tillväxt. Jordbruksverket redovisar i en mejerimarknadsrapport att importen av mejeriprodukter närmar sig 30 procent.

  Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson skriver i tidningen Husdjur att det är dags att näringen kommer med förslag på hur tillväxten i branschen ska ske. I samma tidning säger Arlas Sverige-VD att Beteslagen borde ses över då marknaden själv kan styra merbetalningen.

  Att beteskravet hindrar tillväxt konstateras också i Livsmedelsstrategin, och det står att ”betesgång kan verka negativt på investeringar i mjölkproduktionen och hämma expansion” (Proposition 2016/17:104, sidorna 105-106).

  När vi frågar vad LRF gör i betesfrågan i dag får vi svar från Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk. Enligt henne kan inte LRF driva frågan just nu och hänvisar till beslut från Riksförbundsstyrelsen och Svensk Mjölks styrelse.

  Argumenten är att ”det politiska intresset för frågan är i princip obefintligt” och ”de frågor som LRF driver måste dock vara gångbara både politiskt och opinionsmässigt”. Därför väljer LRF att prioritera andra frågor för att nå tillväxt. Som exempel nämner Lisa Ehde att myndigheternas ”regleringsbrev” ska ändras så att ”de måste jobba med att främja tillväxt i svensk livsmedelsproduktion”.

  Man undrar vilka fler frågor som LRF inte driver på grund av rädsla för opinionen? Vilka andra känsliga frågor försöker de skjuta över på andras bord?

  LRF börjar nu bli ganska ensamma om att tycka att opinion är viktigare än produktion. Regeringen har ju beskrivit problemet med betet i Livsmedelsstrategin, Arla har förstått behovet av en lagförändring och Jordbruksverket efterfrågar verkstad från branschen när importen ökar hela tiden.

  Vi undrar vad som pågår? Vill LRF tappa allas förtroende förutom djurrättsaktivisternas?

  Fredrik Boij

  Reftele

  Nätverket Framtida mjölkbönder

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen