Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 29 november 2020

  Jag värnar den akademiska friheten

  Det Erik Westholm, professor emeritus, ger uttryck för liknar mest en egensnickrad konspirationsteori, skriver Annika Nordin, professor vid SLU.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: TT

  Jag blir föga förvånad när professor emeritus vid SLU, Erik Westholm, i en debattartikel vänder sig mot min krönika om betydelsen av oberoende forskning. Erik Westholm och jag har diskuterat detta tidigare.

  Vi har en gemensam historia inom ramen för forskningsprogrammet Future Forests. Han var en av de seniora forskningsledarna som startade programmet innan jag började som dess programchef. Erik Westholm ledde under fyra år ett av programmets viktigaste projekt, ett framtidsstudieprojekt. Hans slutsatser publicerades i vetenskapliga artiklar och i en bok och handlade om att målkonflikten mellan att bruka och att bevara skogen var på väg att trappas upp.

  Efter de fyra inledande åren ersattes Erik Westholm av en yngre kvinnlig kollega till honom som genomförde många viktiga studier. En viktig slutsats från hennes forskning var att skogen faktiskt inte räcker till för att möta alla de förväntningar som ställs på den.

  Varför är jag då inte förvånad över att en tidigare kollega jag arbetat nära tillsammans med i samma forskningsprogram riktar osaklig kritik mot mig som person och SLU som organisation. Redan när Erik Westholm gav ut nämnda bok häromåret debatterade vi bokens påståenden i ett antal fora.

  Det han ger uttryck för, att jag under en åttaårsperiod skulle ha lyckats styra ett hundratal forskare att vetenskapligt legitimera en agenda satt av skogsindustrin i överenskommelse med SLU, är långt bortom rimlighetens gräns och liknar mest en egensnickrad konspirationsteori.

  Inom ramen för Future Forests producerades mer än 500 vetenskapliga artiklar av de över 100 medverkande forskarna. Alla artiklar genomgick extern oberoende granskning av internationella ämnesexperter och publicerades i olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Det säger sig självt att ett sådant flöde av vetenskap är omöjligt att styra.

  Jag upplever det som allvarligt att bli anklagad av en äldre kollega för att ha frångått de etiska principer som gäller för all forskning. Jag håller inte alls med honom utan vet att jag i mitt värv alltid främst värnat om den akademiska friheten. Jag anser att Erik Westholms konspirationsteori inte har något med vare sig min eller någon annans verklighet att göra.

  Det förblir för mig oklart vilken agenda han anser att han driver med sina upprepade utspel mot mig. För det kan knappast handla om att han finner det viktigt att gång på gång upplysa en yngre kvinnlig kollega om att han upplever hennes yrkesutövning som tvivelaktig.

  Kanske det trots allt handlar om skogen. Måhända har Erik Westholm en annan uppfattning än jag om den? Men låt oss i så fall hoppas att hans likaväl som min framtida forskning kan ske oberoende av bägges våra uppfattningar. Bra forskning sträcker sig nämligen oftast bortom de gängse uppfattningarnas horisont.

  Annika Nordin

  Professor SLU

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen