Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 november 2019

  ”Se över reglerna om älgavskjutning”

  Länsstyrelsen godkänner planer med alltför låga avskjutningar, skriver Ove Emanuelsson.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Älgen orsakar stora betesskador.
  Älgen orsakar stora betesskador. FOTO: Magnus Binnerstam

  Jag håller i princip med allt Kjell Skoog skriver om älgförvaltningen i sin debattartikel i ATL den 25 oktober. Men frågan är om älgarna ska fördelas efter fodertillgången. Vi kommer inte frivilligt att få jägarkåren att minska älgstammen till att vara i balans med betestillgången.

  Länsstyrelserna godkänner älgförvaltningsplaner och älgskötselområdenas älgskötselplaner för större områden. Problemet är att länsstyrelserna hittills godkänt planer med alltför låga avskjutningar för att komma tillrätta med betesskadorna.

  I Tibro överklagade vi förvaltningsplanen till Naturvårdsverket och fick rätt så att länsstyrelsen fick ändra förvaltningsplanen till avskjutningar som skulle minska älgstammen kraftigt. Länsstyrelsen kan inte godkänna nya planer om avskjutningen är för låg.

  Markägare, överklaga förvaltningsplanen och älgskötselplanen om länsstyrelsen godkänner för dålig avskjutning! Ni kommer att få rätt.

  Men sedan kommer det stora problemet att även om planen säger en viss avskjutning bryr sig inte älgskötselområdet om det utan avstår att dela ut det antal älgar som planen föreskriver. I år ska man i Tibro älgskötselområde enligt planen skjuta 71 älgar men man har bara delat ut så att det kommer att skjutas mindre än 50 denna jaktsäsong.

  Enda straffet är avregistrering av älgskötselområdet. Enligt föreskrifterna ”bör länsstyrelsen besluta om avregistrering om en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen föreligger”. En avvikelse från planen med mer än 10 procent anses som väsentlig om den inträffar mer än en gång under en treårsperiod. I Tibro blir det nu tre år i rad men länsstyrelsen vill inte avregistrera därför att det står bör i föreskrifterna och man skulle få mycket mer arbete.

  Enda sättet att komma till rätta med problemet är att föreskrifterna ändras så att älgskötselområdena tvingas dela ut det antal älgar som planen föreskriver och att man efter ett visst datum, här i söder från 15 november, måste ordna avlysningsjakt. Alltså att efter detta datum får varje enskild jaktsrättsinnehavare skjuta de älgar som finns kvar enligt älgskötselplanen.

  Länsstyrelserna skulle också tvingas anordna avlysningsjakt för licensområdena så att utdelat antal skjuts. Jag tror att då skulle fler älgar skjutas för den svenska avundsjukan skulle slå till – ”skjuter inte vi eller jag så skjuter grannen” – och det blir större möjlighet att skjuta fler älgar där de faktiskt uppehåller sig.

  Jag uppmanar regering, riksdag och Naturvårdsverket att snabbt ändra i regelsystemet så vi kommer till rätta med de stora skogsskadorna!

  Ove Emanuelsson, Tibro

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen