Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 18 december 2018

  ”Äganderätten är hotad av politiska krafter”

  Försvaret av äganderätten ska alltid vara starkt. Moderaternas kamp för att försvara äganderätten och den fria företagsamheten går vidare, skriver debattören John Widegren (M).

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: IBL

  Under den nuvarande övergångsregeringen skickades den 18 oktober 2018 ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67) på remiss med Nooshi Dadgostar (V) som ansvarig utredare. I utredningen finns förslag som på flera sätt direkt inskränker och även upphäver äganderätten.

  Uppdraget i utredningen var att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna har för att få fram byggrätter för bostadsbyggande. Här gör Nooshi Dadgostar som ansvarig för utredningen tydliga övertramp i sina slutsatser. Hon föreslår nämligen att kommunerna ska få rätt att kunna expropriera mark från markägare utan att behöva betala någon ersättning.

  Blotta existensen av ett dylikt förslag i en statlig utredning och att den nuvarande övergångsregeringen valt att sända förslaget vidare på remiss visar att äganderätten återigen är hotad av politiska krafter och att den ständigt måste försvaras.

  Äganderätten är en mänsklig rättighet, som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. Frågan om äganderätten kräver tydliga politiska prioriteringar över lång tid för att därmed skapa samma starka skydd som för andra fri- och rättigheter.

  Replik: Påståendena som Johan Widegren kommer med är bisarra, skriver Nooshi Dadgostar (V)

  I dag är äganderätten skyddad i regeringsformen kap 2, 15§, men äganderätten har inte samma starka skydd som andra fri- och rättigheter. Detta beror på att begränsningsreglerna och reglerna om vilandeförklaring inte är tillämpliga på äganderätten. Äganderätten får inskränkas för att tillgodose ”angelägna allmänna intressen”.

  Vad är angelägna allmänna intressen? Är det till exempel när en lantbrukare tvingas avstå en större del av sin åkermark för att andra företag ska få etablera sig på densamma? Just detta föreslår Nooshi Dadgostar i den ovan nämnda utredningen. Kommunerna ska utan kostnad kunna expropriera den mark de vill ha.

  Utredning hänvisar till ett minst sagt anmärkningsvärt resonemang då den på sidan 16 exemplifierar: ”Vi menar att kommunerna efter beslut av länsstyrelsen ska ha en möjlighet att lösa in mark utan ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg”. Hon fortsätter på sidan 19: ”Vi drar den slutsatsen att expropriationslagens ersättningsbestämmelse om 125 procent, som även styr inlösensbestämmelserna utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av detaljplaner och därmed försenar den angelägna bostadsbebyggelsen”.

  Äganderätten är ett grundfundament för de gröna näringarna. Vi moderater vill att de svenska jord- och skogsbrukarna fortsatt ska stå starka. Ägande och brukande av jord- och skog är långsiktiga investeringar.

  Men bortsett från de ekonomiska investeringarna är det dessutom ett förvaltande av kulturella värden, brukande av naturresurser och värnande av biologisk mångfald. Denna fråga kräver långsiktighet och tydliga spelregler för att garantera hållbarhet över generationer. Det är så vi bygger en stark landsbygd och ger de gröna näringarna rätt förutsättningar för att möta framtidens krav.

  Markägare har rätt att förvänta sig att politiken står upp för äganderätten. Det är en kamp som vi inte får förlora.

  John Widegren (M), riksdagsledamot i konstitutionsutskottet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen