facebooktwittermail

”Vi behöver alla unga bönder”

Unga jordbrukare är en bristvara, och hänsyn bör tas till utvisningshotade fäbodbrukaren Baqer Musawis speciella omständigheter. Det menar företrädare för Förbundet Svensk Fäbodkultur & Utmarksbruk.

Baqer Mosawi har skaffat sig ett liv i Sverige som fäbodbrukare och säljer sina egna produkter till folket i bygden. Nu hotas han av utvisning.
Baqer Mosawi har skaffat sig ett liv i Sverige som fäbodbrukare och säljer sina egna produkter till folket i bygden. Nu hotas han av utvisning. FOTO: MARI NÄLSÉN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med anledning av artikeln om utvisningshotade Baqer Mosawi – Sveriges yngsta fäbodbrukare – i ATL den 19 augusti vill vi i Förbundet Svensk fäbodkultur & utmarkskultur (FSF) passa på att lyfta fram vikten av att stötta alla unga jordbrukare i Sverige. I en allt mer sårbar värld i globaliseringens och klimatförändringarnas tidevarv behöver vi öka vår självförsörjningsgrad. Inte minst har vi blivit påminda om det nu under rådande coronapandemi.

Men unga jordbrukare är en bristvara. Vare sig de bedriver småskaligt fäbodbruk i skogsbygd eller storskaligt jordbruk i bördig slättbygd. Därför ­tycker vi det är sorgligt att ­Sverige inte lyckas ta vara på de fantastiska unga krafter som faktiskt finns. Inte tar vara på dem som vill, som jobbar hårt, som bygger upp.

Här har vi en kille som flytt från våld och förtryck i Afghanistan och som genom att jobba oerhört hårt och målmedvetet här i Sverige har lyckats bygga upp ett eget litet jordbruksföretag. Han får bland annat EU:s femåriga stöd till unga jordbrukare och kan försörja sig.

Han har försörjt sig ett par år bakåt i tiden och kan visa upp att han kan försörja sig minst ett par år framåt i tiden. Han pratar bra svenska och har vistats här i hela fem år.

Ändå kan Baqer varken få ett uppehållstillstånd eller arbetstillstånd utan att lämna Sverige. För han faller mellan ­stolarna, för egentligen finns det ­ingen som Baqer. Åtminstone tycks det inte göra det enligt systemen.

Läs mer: Starka reaktioner mot Baqer Mosawis utvisning

Men Baqer finns. Han är en alldeles (o)vanlig, livs levande ung kille som har kämpat hårt för att uppnå sin dröm om att bli bonde med flera olika sorters lantrasdjur. Baqer behövs. Lantrasdjuren behövs. Den biologiska mångfalden på det fåtal levande fäbodar som ännu brukas i skogsbygderna behövs.

Allt länkas samman. Men ibland ser vi inte skogen för alla träd. Och ibland ser vi inte männi­skorna bakom alla system. Men de finns där. Och det är när de blir vi och vi blir de som vi kan gå samman och förändra och förbättra och skapa en bättre värld med en levande landsbygd där det finns plats för både rödkullor och dyngbaggar, fjällkor och skogsharar, sotlavar och skogsliljor, nässelsnärjor och fingersvampar. Och för män­niskor med olika ursprung.

FSF har skickat en skrivelse till Kommittén för framtida svensk migrationspolitik, Utredningen om arbetskraftsinvandringen och Justitiedepartementet där vi bland annat föreslår att vid beslut om utvisning ska:

• Hänsyn tas till försörjningsförmåga och oberoende av om man är anställd eller egen företagare ska man kunna ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige

• Extra hänsyn tas till om man dessutom försörjer sig inom en extra behövande sektor så som unga jordbrukare/fäbodbrukare är i fallet med Baqer Mosawi.

• Hänsyn tas till om handläggningstiderna varit så långa att den asylsökande hunnit etablera sig i Sverige under vänte­tiden så som i Baqer Mosawis fall.

Kenneth Johansson

Ordförande Förbundet

Svensk Fäbodkultur & Utmarksbruk

Victoria J Törnqvist

Styrelseledamot Förbundet

Svensk Fäbodkultur & Utmarksbruk