facebooktwittermail d

Positivt med kor på bete

Stordrift inte lösningen för framtiden. Om vi i Sverige måste förbättra garantin för att det ska finnas mat även vid avspärrningar så behövs de mindre jordbruken. Lokalproducerade livsmedel uppskattas också av allt fler konsumenter så det är inte positivt om vi stoppar kornas sommarbete, skriver Sture Jönsson.

FOTO: TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Trots att det är många år sedan jag slutade som aktiv lantbrukare följer jag med intresse debatten om jordbrukets och skogens framtidsfrågor. Jag har följt diskussionen om att man från mjölkproducenterna vill ändra på lagen om betestvång och såg att LRF-stämman beslutade att LRF ska verka för att lagen avskaffas.

Jag är tveksam till om detta beslut gynnar jordbruket. Visst förstår jag att det måste vara stora problem med betesdrift för besättningar om 300–500 kor men är det den gruppen som ska ses som det normala?

För besättningar på 100 kor eller mindre tror jag inte att beteskravet är något stort problem. Frågan om naturnära levnadsregler och lokalproducerade livsmedel omfattas av allt flera konsumenter och jag tror inte att jordbruket får applåder hos dessa om vi försöker stoppa kornas sommarbete.

Stordriften kan inte vara den enda lösningen på lantbrukets problem. Jag ser allt oftare reportage där man finner nya intressanta möjligheter att förenkla och vidareutveckla mindre företag och att stordrift inte är enda lösningen för framtiden. Många hittar också nya vägar till konsumenterna vid sidan av de ordinarie försäljningsvägarna och kan där förhoppningsvis öka lönsamheten.

Frågan om att vi i Sverige också måste förbättra garantin om att det ska finnas mat även vid avspärrningar talar också till det mindre jordbrukets fördel. Det är betydligt lättare att genom någon form av sabotage stoppa något hundratal stora enheter än flera tusen mindre vilket borde medföra att samhället hjälper till att hitta lösningar som gör att vi kan behålla även mindre företag.

Det är möjligt att jag uppfattas som bakåtsträvare hos många som blint tror på att utvecklingen ska fortsätta radrätt som den gjort hittills men det senaste året med dess stora problem med pandemier gör att jag är övertygad om att en annan framtid väntar.

Möjligtvis kommer jordbruket att bli allt mer positivt i allmänhetens ögon och jag tycker att vi ska ta till vara den möjligheten. Jag kanske har fel men jag tror att det uppfattas som positivt med betande kor.

Sture Jönsson

Tärnsjö