facebooktwittermail d

”Hög tid att släppa fram kärnkraften”

Balansen i producentledet måste återställas för att få en säker och hållbar elförsörjning i landet, skriver Einar Fjellman (L).

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Partiledardebatten i SVTs ”Agenda” den 13 oktober ­visade tydligt att ett nytt politiskt landskap för vår elförsörjning är på väg att bildas. Ännu 2016 rådde bred uppslutning kring en energiöverenskom­melse vars mål var 100 procent förnybar elproduktion 2040. Endast Liberalerna, Sverige­demokraterna och Vänsterpartiet stod utanför den uppgörelsen som i praktiken utesluter kärnkraft som en bärande del av vår elförsörjning.

2018 kom de första larmen om befarad elbrist i Skåne, därefter har nya varningar kommit på rad, även i Stockholm/Uppsala, och den 13 oktober kunde TV-tittarna konstatera att 2016 års energiuppgörelse inte längre ­existerade. Kvar i spillrorna av en uppgörelse som enligt rege­ringen ”garanterar en robust och hög leveranssäkerhet i elförsörjningen” finns S, MP och C med V som stödparti. Övriga partier tror inte längre på den sortens försäkringar.

Det TV-tittarna fick bevittna var slutet på den energipolitik som inleddes 2009 med en överenskommelse i dåvarande alliansregeringen. En grundpelare i den överenskommelsen var en storsatsning på vindkraft som påstods vara nödvändig ”för att minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft”.

Resultatet av politiken har i stället blivit elbrist, ihärdigt förnekad av statsminister Stefan Löfven men uppenbar för alla de företag och verksamheter som vill expandera men nu nekas anslutning till nätet.

Nyamko Sabuni (L) hade modet att beskriva misslyckandet i osminkade ordalag: ”Ett land och en industri kan inte utvecklas med el bara vissa timmar på dygnet.”

Regeringens egen myndighet Svenska kraftnät ger inget stöd åt statsministerns hållning. Svenska kraftnät säger utan omsvep i sin Systemutvecklingsplan 2018–2027 att med en politik som bygger på energi­överenskommelsen 2016 kommer södra Sverige successivt fram till 2040 att riskera att uppleva i genomsnitt nästan 400 timmar effektbrist per år, under extrema väderår (kyla och vindstilla) ”betydligt större antal timmar”.

Litar inte statsministern på regeringens egen myndighet? Det är svagt att regering och ­opposition inte kan enas om den framtidsbeskrivning som myndigheten tagit fram. Kärnkraften måste släppas fram på riktigt, inte svältfödas, och det brådskar.

Den aktuella TV-debatten ­visade inga spår av vilja till samsyn ens om en problem­beskrivning, än mindre om lösningar. Både regering och opposition har bundit sig så fast vid sina ståndpunkter att eftergifter (i dagsläget) ter sig omöjliga.

Det kommer att krävas fler larm om elbrist och gärna en ­rejäl köldknäpp med vindstilla under den vinter som står för dörren för att lösa knutarna, och det är ingen vågad gissning att det blir statsministern som i landets intresse kommer att ändra ståndpunkt.

Det är politiker och inte en vrång marknad som på några år lyckats förstöra en elmarknad som en gång i tiden erbjöd någorlunda likvärdiga förutsättningar för olika elproducenter att förse landet med elström.

Att återställa en sådan balans i producentledet är en avgörande förutsättning för att vi ska få en säker, hållbar och konkurrenskraftig elförsörjning. Det har vi inte nu.

Einar Fjellman (L), Ängelholm