facebooktwittermail

De vill synas mer

Franska kvinnliga lantbrukare finns på plats med egen monter mitt bland maskinerna på Sima.

PARIS ATL
Det finns likheter mellan kvinnliga lantbrukare i Frankrike och kvinnliga lantbrukare i Sverige. De finns men syns inte så mycket som deras del i näringen skulle motivera. Det anser i alla fall några kvinnliga lantbrukare från Auvergne i centrala Frankrike som vill råda bot på detta.

De har en monter på Sima där de informerar om kvinnans roll i det moderna lantbruket. De marknadsför också en bok som ett tiotal kvinnor har skrivit för att berätta om yrket.

- Kvinnans roll har ändrats med tiden, säger Christine Cury, som har en charolaisbesättning i Vaumas.
- Kvinnor i dag är lantbrukare till yrket, inte bara lantbrukarhustrur. De arbetar med allt, tillsammans med mannen eller ensamma. Lars Vernersson