facebooktwittermail

De vill förändra reglerna för avlivning

I framtiden kan det bli tillåtet att avliva nötboskap med kulgevär på gården. SLU startar ett projekt med det syftet i höst. Ett lyckat resultat kan lägga grunden för nya regler i hela EU.

På sikt kan nötboskap ibland slippa fraktas levande till slakterier med den stress för djuren som det medför. I stället får de sluta sina liv i en miljö där de känner sig trygga och lugna. De som ska hantera djuren vid transporten och på slakteriet slipper också många farliga moment och olycksrisker.