facebooktwittermail d

LRF-stämman: Äganderätt och aktivism heta frågor

I dag, 6 oktober, startar LRF:s extra riksstämma där bland annat inkomna motioner ska behandlas. Vi frågade några av deltagarna: Vilka är de viktigaste frågorna på årets stämma?

Jonas Edlund, 58 år, LRF Östergötland, Flemma gård, Linköping 

Jonas Edlund.
Jonas Edlund, LRF Östergötland FOTO: PRIVAT

– Vilt och skog är klart viktigast. Vi måste se över viltförvaltningen. Dagens system fungerar inte. Alla viltslag måste ingå i skötselplanen, det är inte älgen som är problemet längre. I dag är det hjortdjur som är största problemet. Dovhjorten har ökat explosionsartat de senaste åren och viltskadorna ökar därför enormt i både skogsmark och lantbruk. 

Emma Ollas, 29 år, LRF Ungdomen Dalarna, Falun

Emma Ollas.
Emma Ollas, LRF Ungdomen Dalarna FOTO: PRIVAT

– För att de gröna näringarna ska kunna fortsätta utvecklas är frågan om djurrättsaktivism viktig. Vi behöver hårdare straff för hot och trakasserier mot jordbrukare och deras anhöriga. Ingen ska behöva välja bort yrket på grund av rädsla. 

– LRF Östergötlands motion om att länsstyrelserna bör ges en tydligare roll för att styra kommunernas exploatering av jordbruksmark är också viktig. Vi måste bevara åkermarken så att vi kan fortsätta producera mat också i framtiden. 

Torgny Hardselius, 66 år, ordförande i Norra Skog, Långträsk utanför Piteå 

Torgny Hardselius.
Torgny Hardselius, ordförande i Norra Skog FOTO: MIKAEL LUNDGREN

– Jag tycker att LRF Jämtlands motion om äganderätten är viktig, inte minst med tanke på de påhopp på skogsbruket som sker nu. De anser bland annat att vi inte ska tala om fjällnära skog, men det är ju ett ganska vedertaget begrepp. 

– Vi i Norra skog vill ha kommunikation med både Skogsstyrelsen och politiker så att de förstår att det är ett stort ingrepp i äganderätten att staten bestämmer hur skogen ska brukas. Ägarna behöver involveras precis som i Norge och Finland.

Cecilia Bengtsson, 60 år, LRF Halland, Valinge, Varberg

Cecilia Bengtsson.
Cecilia Bengtsson, LRF Halland FOTO: PRIVAT

– En motion om regelförenklingar för fåmansföretag, från Västra Götaland, är väldigt viktig.  I stället för att underlätta för lantbrukare och göra den administrativa bördan mindre har den blivit större. Frågan om Lantmäteriets kostnader och handläggningstider – och äganderätten – är alltid viktig.

LÄS MER:

Här är motionerna till LRF-stämman 2021