facebooktwittermail d

De tävlar i att sälja fiktiv skörd

Magkänsla är inte bra, sätt upp spelregler för ditt agerande. Det rådet fick odlarna som tävlar om 100 000 kronor i handel med terminskontrakt.

LINKÖPING ATL
Grisproducenterna Catrin och Jan Siverskog är ett av de fyrtio lag som ska tävla mot varandra i handel med terminer.

Ett sätt att lära


- Det här är ett sätt för oss att lära oss mer om terminshandel, kommenterar Catrin Siverskog under lunchen på uppstartsträffen i Linköping.

Träffarna har hållits på tre ställen i landet under mars som en utbildning för deltagarna.

I Ryttargårdskyrkan i Linköping på tisdagen berättade produktmarknadschef Göran Karlsson vad Lantmännen har för prisstrategier.

- Vi har en riskpolicy. Varje dag får vi rapporter hur vi ligger i förhållande till vår riskpolicy, säger han.

Viktigt med regler


Oavsett om man arbetar i ett handelsföretag eller på ett lantbruk är det viktigt att sätta upp regler för vilka risker man får ta, menar han.

Om priset är högt kan det till exempel vara lätt som odlare att lockas till att prissäkra en större kvantitet än man säkert kan leverera.

- Min upplevelse är att det inte är det bästa att gå på magkänsla. Förr eller senare går man på pumpen, sa han.

Att i förväg bestämma sig för en strategi är att föredra. Hur stor andel av skörden man ska prissäkra vid olika prisnivåer om priset går upp respektive ner är en strategi. Men man måste också vara beredd på att omvärdera sin strategi om marknaden börjar röra sig åt ett håll som man inte förväntar sig.

Prissäkra en tredjedel


Rådgivare Jon Orvendal som anordnar tävlingen från Växtråds sida menar att en rekommenderad strategi för att sprida riskerna är att prissäkra en tredjedel av skörden på hösten, en tredjedel på våren när man ser om grödan övervintrat och en tredjedel säljas i skörden till det pris som råder då eller lagras in för att säljas under vintern.

Cherie Håkansson från råvarudesken på Handelsbanken pratade också om vikten av att ständigt följa marknaden så man vet när man ska gå in och prissäkra.

Samtidigt påpekade hon hur svårt det är att förutsäga hur priserna ska utvecklas trots att man är väl insatt.Malin Eborn