facebooktwittermail

De tar strid mot naturvårdsområden

Avsättningar till naturvård hotar skogsbruket i Norrbotten, menar skogsentreprenörer vid en manifestation i Piteå.

I onsdagskväll samlades ett sextiotal ilskna skogsentreprenörer på Pite havsbad utanför Piteå för att visa sitt stöd för skogsägare som pressas att sätta av mer skog för naturskydd än vad lagen kräver.

- Entreprenörer är förbannande sedan länge för att argumenten från miljösidan är så osakliga. För att en gång för alla reda ut begreppen bjuder vi in till en manifestation för de markägare som sköter sina skogar enligt de lagar och regler som finns. De ska banne mig ha stöd av entreprenörer och anställda om de blir påhoppade av den här typen av miljögrupperingar, säger Ulf Sandström, vd för SMF Skogsentreprenörerna.

Kollision


Han berättar att det sedan en längre tid pågått en strid om naturvården kontra skogsbruket i Norrbotten.

Bland annat har Naturskyddsföreningen startat en appell "Länge leve Norrbottens skogar", som till exempel menar att forskningen visar att minst nio procent av den produktiva skogen måste avsättas för naturvårdsändamål.
- Varenda hektar som tas ur produktion av en eller annan anledning påverkar långsiktigt möjligheten att verka i skogsbruket. Det spelar ingen roll om vi kallar det för nyckelbiotop eller reservat.

Ulf Sandström menar att Norrbottens kustland var så gott som helt avverkat för 100-talet år sedan och det som naturvårdsförespråkarna kallar naturskog planterades då.
- Jag tror inte på skrämselpropagandan från naturvännerna att mångfalden hotas och att arter i skogen försvinner för gott. Arter kommer och går också i en urskog.

För små avsättningar


På Naturskyddsföreningen menar man att de officiella siffrorna på två procent avsatt skog nedanför fjällen är för lite och att det är olyckligt att SMF Skogsentreprenörerna har skruvat upp tonläget mot naturvården.
- Det är märkligt att de tycker att vi använder osakliga argument när vi utgår från vedertagen forskning när det gäller behovet av bevarande. Självklart ska skogen brukas, men det borde vara i allas intresse att hitta fram till ett skogsbruk som är inom gränserna för vad naturen tål, säger Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.Härje Rolfsson