facebooktwittermail d

De satsade 15 miljoner

Alternativet var avveckling när Erik Jörmgård och Maria Eriksson, båda 32 år, i Ingesarven ett par mil nordväst om Hudiksvall, investerade 15 miljoner kronor i sin nya lagård med två mjölkrobotar.

HUDIKSVALL ATL
Satsningen gjordes trots att investeringsstödet från Gävleborgs länsstyrelse stannade vid 1,2 miljoner, ett lågt belopp i jämförelse med grannlänen.

Många på visningen


När ATL träffar paret och deras döttrar, Evelina, 5, och Elin, 3, märks en trötthet. Det var ett intensivt arbete in i det sista inför gårdsvisningen dagen innan.

Nästan 200 personer infann sig för att beskåda moderniteterna.
- Vi tror på mjölkgårdens framtid. Priserna är också bra nu, säger Maria Eriksson.

De har en besättning på 270 djur varav 110 mjölkkor. Den gamla lagården avvecklas efterhand, där finns nu bara tio mjölkkor och kalvar. Än så länge levereras till både Arla och Milko, till Arla från nya lagården och till Milko från den gamla.

Enbart Arla


- Framöver blir det enbart till Arla och mejeriet i Sundsvall. Det hade varit badwill för Milko att inte sälja mejeriet till Arla, resonerar Erik Jörmgård.

Han studerade till maskiningenjör men "växte in" i mjölkgården efter föräldrarna och fick ta huvudansvaret redan från 20-årsåldern. Pappan drabbades av sjukdom och gick bort 2006.

Det blir långa 80-timmarsveckor för honom, under maskinsäsongen uppemot 120 timmar. Till de 45 egna hektaren åker har 200 arrenderats. Dessutom finns 200 hektar skog, en ekonomisk buffert.
- Skogen har varit en god hjälp för att kunna genomföra investeringarna, säger Erik Jörmgård.

Två halvtidsanställda


Maria Eriksson växte upp på en mjölkgård i grannsocknen Via som ännu drivs av föräldrarna. Hon räknar med 40-timmarsveckor. Paret har två halvtidsanställda som under sommarhalvåret ökas med en maskinförare.

- Jag har alltid haft ett hästintresse. Men med gårdsarbetet och som småbarnsförälder finns det inte så mycket tid över för ridning, konstaterar hon.

Erik Jörmgård har ett förflutet som elitseriespelare i innebandy, två säsonger för Hudik Björkberg. En av säsongerna betygsattes han av lokalpressen som näst bäste spelare i laget.
- Jag tränar ännu litet men bara på motionsnivå. Dras också med ett par skador och måste operera mig.

Knäskador


Skador drabbar även bönder, knäskador har varit vanliga i Jörmgårdssläkten. Att minska risken för yrkesskador har också varit ett tungt skäl för investeringen.

Lagården är 34 x 80 meter och har ett brett ljusinsläpp vid taknocken. Limträbalkar bär upp konstruktionen. Lagården är också förberedd för en utbyggnad.

Innan bygget inleddes gjorde paret ett 80-tal studiebesök på mjölkgårdar runt om i landet.
- Vi blev väl mottagna överallt och besöken har varit till stor hjälp för oss.Sverker Söderström