facebooktwittermail

De ökar skörden med Toyotatänk

Tokyo

Japanska biltillverkaren Toyota applicerar sin produktionsfilosofi kaizen - ständig förbättring, på den mest traditionella av japanska näringar - risodling.

Full koll på odlingen direkt i appen.
Full koll på odlingen direkt i appen. FOTO: TOYOTA CORPORATION

Försök har visat att genom noggrann övervakning och analys i varje led av produktionen går det att minska användandet av bekämpningsmedel och samtidigt öka avkastningen med uppemot 10 procent.