facebooktwittermail

Aktiv försäljning gav fart åt Vindelnrökt

Umeå

Fredrik Jonsson och Robin Karlsson i Umeå vill ta till vara potentialen hos mindre livsmedelsproducenter som vill växa men har svårt att göra det på egen hand.

Genom företaget Förenade matfabrikanterna samlar de företag i en gemensam organisation.

I dag ingår tre matproducenter i Förenade matfabrikanterna och i stället för att varje producent ska anställa varsin säljare delar de på en och nyligen anställdes en produktionschef som jobbar med de tre företagen på samma sätt. Företagen använder samma affärssystem och gör gemensamma inköp.