facebooktwittermail d

”Nästa landsbygdsminister är...”

ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz listar tio tänkbara kandidater för posten som landsbygdsminister.

Ulf Kristersson (M) vid en skogsväg.
Ulf Kristersson (M) ska besluta vem som blir nästa landsbygdsminister. FOTO: JESSICA GOW/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Statsminister Magdalena Andersson (S) har meddelat sig besegrad. Nu är det upp till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att bilda regering.

Vilka partier som kommer att ingå i regeringen är inte hugget i sten. Definitivt är att Moderaterna och Kristdemokraterna utgör kärnan. Om även Liberalerna och Sverigedemokraterna tar plats i regeringskansliet återstår att se.

Hur Kristersson kommer att organisera regeringen är en annan fråga som är höjd i dunkel. En förhoppning är dock att han låter jordbruksdepartementet återuppstå – såväl som en jordbruksminister.

Omstöpningen av jordbruksdepartementet till landsbygdsdepartementet, som sedan lades ner av statsminister Stefan Löfven (S), gjordes i en annan tid då andra föreställningar rådde. Då spirade tron att livsmedel alltid fanns att importera. I dag framstår den analysen som naiv.

Fiske, jord- och skogsbruk är inte som alla andra näringar. De är bärande delar av totalförsvaret, platsbundna företag som driver landsbygderna och rätt utförda omistliga verksamheter i klimat- och miljöarbetet.

Vilka kan då komma på tal när en ny landsbygdsminister – eller rent av jordbruksminister – ska utses? Här är några tänkbara kandidater:

Peter Kullgren (KD): Partisekreterare för Kristdemokraterna och en av de drivande krafterna bakom KD:s satsning på landsbygden – eller hjärtlandet, som Kullgren gärna säger. Det som talar till hans fördel är att han som kommunalråd i Karlstad har haft en vana att leda politiskt styrda organisationer. Till hans nackdel är att KD har backat jämfört med föregående val och därmed kan få svårare att göra anspråk på flera statsrådsposter.

John Widegren (M): Lantbrukare från Östergötland och sedan ett par år tillbaka landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna. Han har drivit skogsfrågorna hårt inom M och fått fart på politikutvecklingen inom området. Att han bottnar i jord- och skogsbruket är något som talar till hans fördel.

Ebba Busch (KD): Partiledaren som i valrörelsen tog striden för landsbygderna. Anser hon posten som landsbygdsminister för lättviktig – eller ser hon tvärtom att det är en ministerportfölj som blir allt viktigare? En framsynt politiker kan se att det krävs stora reformer för att vända utvecklingen i särskilt bruksorter med överdimensionerat bostadsbestånd. Det senare talar för att Busch trots allt kan vara intresserad.

Jessica Rosencrantz (M): En moderatpolitiker med framtiden för sig som kan titulera sig både miljö-och klimatpolitisk talesperson för M samt vice ordförande i riksdagens miljö-och jordbruksutskott. Säkerligen aspirerar hon på att bli miljö- och klimatminister, men ett andrahandsalternativ kan vara landsbygdsminister.

Magnus Oscarsson (KD): En profilerad och entusiastisk jordbrukspolitiker i riksdagen med förflutet som lantbrukare och kommunalråd i östgötska Ödeshög . Han ligger bakom bland annat Mjölkens Dag och Skogens Dag i riksdagen. I graden av engagemang för de gröna näringarna kan få mäta sig med honom, däremot talar den interna konkurrensen om statsrådsposter emot honom.

Kjell-Arne Ottosson (KD): Värmlänningen som med framgång har profilerat sig i den jord- och skogsbrukspolitiska debatten under den senaste mandatperioden. Han bor ett stenkast från den norska gränsen, vilket verkar ha gett honom insikter om vikten av nordiskt samarbete – en fråga som lär bli viktigt för en tillträdande landsbygdsminister om den svenska totalförsvarsplaneringen ska samköras med Natos.

Men om Liberalerna och Sverigedemokraterna också skulle ta plats i riksdagen ökar direkt konkurrensen om landsbygdsministerposten. Listan bör därför kompletteras med ytterligare några namn:

Mattias Karlsson (SD): Han brukar kallas för Sverigedemokraternas chefsideolog och är den som under året har genomfört en stor landsbygdsturné. Mattias Karlsson ingår i partiets kärna och han återvände till en framträdande roll tidigare i år, då som landsbygdspolitisk talesperson. Mycket talar för att Mattias Karlsson står först på tur om SD ska tillsätta posten som landsbygdsminister. För även om SD har en aktiv jordbrukspolitiker i Staffan Eklöf, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet, verkar inte Eklöf ha partiledningens öra givet den låga placeringen på riksdagslistan.

Lotta Gröning (L): En av landets tyngsta landsbygdsdebattörer som efter ett samtal från dåvarande partiledaren för Liberalerna, Nyamko Sabuni, ställde upp i riksdagsvalet för Liberalerna. Det senaste året har Gröning tillsammans med partiets relativt nye landsbygdspolitiske talesperson Jakob Olofsgård även börjat ändra L:s tonfall i landsbygds- och jordbruksfrågor. Partiet blir allt mer brukandeorienterat. Att Liberalerna, som det borgerliga parti med minst landsbygdsprofil, skulle få landsbygdsministerns portfölj får trots det ses som osannolikt.

Under senare år har det också varit vanligt att statsråd hämtas inte bara från riksdagen och partierna, utan ibland väljer statsministern att söka sig utanför de egna leden för att hitta rätt person för jobbet. Låt oss därför även lista två utanför de tillträdande riksdagspartiernas krets, vi kan kalla dem för superbubblare:

Anna-Karin Hatt: Ett tidigare centerpartistiskt statsråd i Alliansregeringen som har gjort karriär som företagsledare. I dag är hon vd för Lantbrukarnas riksförbund och i högsta grad aktiv i samhällsdebatten. Hon har visat att hon kan leda stora idéburna organisationer och har regeringserfarenhet. Det vore dock en skräll om Kristersson tar in en centerpartist i regeringen – och om personen ifråga accepterar. Samtidigt vore det kanske ett taktiskt drag från Kristersson för att få C att åter närma sig M:s sida av politiken.

Helena Jonsson: En annan superbubblare som fyller samma profil som Anna-Karin Hatt är Jönköpings landshövding Helena Jonsson. Även hon har starka centerkopplingar. Helena Jonsson har visat att hon kan leda stora offentliga organisationer och har god kunskap om de gröna näringarnas utmaningar. Med ett förflutet som förbundsordförande i LRF och utredare för den statliga utredningen ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” skulle hennes startsträcka som statsråd vara noll.

Mattias Karlsson (SD), Magnus Oscarsson (KD), Ebba Busch (KD), Jessica Rosencrantz (M), John Widegren (M) och Peter Kullgren (KD).
Mattias Karlsson (SD), Magnus Oscarsson (KD), Ebba Busch (KD), Jessica Rosencrantz (M), John Widegren (M) och Peter Kullgren (KD) är några av Edvard Hollertz tänkbara kandidater som ny landsbygdsminister. FOTO: SVERIGES RIKSDAG