facebooktwittermail d

De kämpar för svensk hampa

Det finns några tappra odlare av industrihampa kvar i Sverige. Men arealerna blir mindre för varje år, trots att det finns stor efterfrågan och pengar att tjäna.

Roger Olofsson och Göran Andersson i Grästorp hör till de sista som odlar industrihampa i Sverige och de har länge kämpat för att få fart på odlingen sedan det återigen blev tillåtet 2003.

Trist att importera

– De sista tre åren har det stått still. Odlingen blir mindre, trots att efterfrågan blir större. Jag tycker det är lite tråkigt om vi ska börja importera hampa, säger Roger Olofsson.

Hampan har minst sex olika användningsområden. Fröna kan ge olja, proteinfoder och användas direkt som föda till både människor och djur.

Växtdelarna kan delas upp i korta och långa fibrer samt vedämnen. Fibrerna kan användas till exempelvis kläder, papper, byggnadsmaterial eller kompositer i bilindustrin.

Vedämnena kan bland annat användas som strö till olika tamdjur. Tanken har också varit att göra briketter eller pellets och använda den som biobränsle. Men trots alla användningsområden vill det sig inte riktigt.

Svår att skörda

– Det beror på flera saker. Hampan är svårskördad och det är mycket arbete med att ta hand om den. Sen har lönsamheten på spannmålsodlingen förbättrats vilket har gjort att intresset har minskat för alternativa grödor.

Det har varit svårt att få bra betalt för hampa som energigröda. De stora pengarna ligger i om hampan kan förädlas till olika fiberfraktioner. Men det är svårt att få till en effektiv fiberberedning.

Det är stora och dyra anläggningar. Roger Olofsson och Göran Andersson har byggt en billigare anläggning med hjälp av två skördemaskiner.

Men den har inte tillräcklig kapacitet och måste helst stå inomhus eftersom det inte går att processa hampan i regn.

– Vi måste utveckla vår fiberberedning, men vår ekonomi har inte klarat det hittills.

Går att få lönsamhet

Odlingen kan dock vara riktigt lönsam om man bara kommer i gång, enligt Roger Olofsson.

– Hampaodlingen går ihop ekonomiskt till skillnad från många andra grödor. Den är dyr att etablera. Med utsäde och allt inräknat ligger det på omkring 13 000 per hektar. Och enligt vår kalkyl kan intäkterna ligga på närmare 16 000 kronor för obearbetad hampa.

Det ska bli omkring 500 kronor över per hektar med maskiner och allt arbete inräknat enligt maskinstationstaxan.

Träff för intresserade

– Tittar man på samma kalkylmodell för vete är det minussiffror. Det är minussiffror på nästan alla grödor, och har varit i alla år, eftersom bönder sällan får full betalning för arbetet. Men bönderna odlar ändå.

Roger Olofsson och Göran Andersson har ordnat en träff för intresserade lantbrukare helgen den 7 och 8 mars i Gudhems kungsgård utanför Falköping.

Alla intresserade lantbrukare är välkomna, hälsar Roger Olofsson.