facebooktwittermail d

”De har haft sin möjlighet”

Förhandlingarna om framtiden för sågverket i Östavall pågår fortfarande. Enligt Norra Skogs Henrik Jönsson är det ännu oklart om det blir fortsatt drift eller nedmontering.