facebooktwittermail d

”De har bidragit till minskad lönsamhet för grisbönderna”

Grisuppfödaren Christian Järlesäter lämnade LRF redan för två år sedan – och ångrar inte sitt beslut. ”De gör inget åt vår svåra konkurrenssituation”, säger han.

Tillsammans med åtta andra grisbönder valde Christian Järlesäter utanför Kristianstad att gå ur förbundet 2013. De var missnöjda med att LRF inte drev deras frågor.

– Vi saknade en branschorganisation som hanterar frågan om konkurrenssituationen med utlandet. Vi behöver liknande produktionsvillkor som våra närmaste grannar Danmark och Tyskland för att kunna hålla samma priser, säger han.

Nu har priserna visserligen gått upp, men Christian Järlesäter betonar att han som företagare inte kan slå sig till ro utan att det hela tiden måste verkas för bättre produktionsvillkor inför nästa lågkonjunktur. Han tycker att LRF snarare har bidragit till ännu hårdare krav och minskad lönsamhet för grisbönderna.

– När djurskyddskraven har skärpts har ingen analyserat verkningarna, i stället hejar man på det från LRF:s sida.

Ingen ånger

Christian Järlesäter har inte ångrat medlemsutträdet, och menar att det inte är någon större skillnad på LRF i dag jämfört med tidigare.

– Fläskköttsbranschen har satt i gång ett omsorgsprogram där man tittar på hur man kan förbättra konkurrensen med utlandet. Kritiker som inte vill ha förändringar i djurskyddslagen har försökt skjuta det i sank, och där har LRF varit helt tyst i stället för att ställa sig på näringens sida som en branschorganisation ska göra.