facebooktwittermail d

De gröna näringarna måste bli ännu grönare

KOMMENTAR | Länge har målet varit att minska utsläppen av koldioxid med 2,7 procent. Men när Europaparlamentet nu säger ja till att utlysa klimatnödläge läggs ribban betydligt högre – vilket kommer att öka omställningskraven på de gröna näringarna.