facebooktwittermail

De gröna näringarna måste bli ännu grönare

KOMMENTAR | Länge har målet varit att minska utsläppen av koldioxid med 2,7 procent. Men när Europaparlamentet nu säger ja till att utlysa klimatnödläge läggs ribban betydligt högre – vilket kommer att öka omställningskraven på de gröna näringarna.

Även om de gröna näringarna redan i dag gör mycket och planerar att göra ännu mer i morgon kommer det att krävas ännu mer för att klara av en utsläppsminskning på 7,6 procent per år.
Även om de gröna näringarna redan i dag gör mycket och planerar att göra ännu mer i morgon kommer det att krävas ännu mer för att klara av en utsläppsminskning på 7,6 procent per år. FOTO: ATL OCH MOSTPHOTOS

I veckan kom årets genomgång från FN:s miljöprogram UNEP. Den slår fast att de åtgärder som gjorts för att få ner utsläppen av växthusgaser inte räcker på långa vägar.