facebooktwittermail d

Hon förlorade 340 djur i skyfallet

Oueensland, Australien

Boskapsfarmen Channel Downs hade 350 nötkreatur före översvämningarna. Nu har de endast tio boskapsdjur kvar. Och inga staket.

– Vi fick över 735 millimeter under 10 dagar. Det har vi aldrig tidigare fått, säger Kylie Cook.