facebooktwittermail d

De flesta rovstängsel inte godkända

Lammriksdagen i Sunne

Av de nästan 300 rovavvisande stängsel som byggts i Värmland är bara 11 procent godkända.

Annika Forsberg på Länsstyrelsen i Värmland har utvärderat bidragen till rovdjursavvisande stängsel. Här berättar hon om resultatet på söndagens Lammriksdag i Sunne.
Annika Forsberg på Länsstyrelsen i Värmland har utvärderat bidragen till rovdjursavvisande stängsel. Här berättar hon om resultatet på söndagens Lammriksdag i Sunne. FOTO: MARI NÄLSÉN

I Värmland har det byggts 296 rovavvisande stängsel mellan 2001 och 2015. Av dem är 233 fortfarande i bruk. Men det är bara elva procent av stängslen som idag är godkända enligt Länsstyrelsens normer.

Under ett år har Annica Forsberg på Länsstyrelsen i Värmland utvärderat bidragen till rovdjursavvisande stängsel. Det har gjorts genom översyn av 100 stängsel samt med enkäter till 900 fårägare med eller utan rovdjurstavvisande stängsel.

– Syftet var att se hur det ser ut med de rovdjursavvisande stängslen, hur bidraget fungerar och hur länge det håller, berättade hon under ett seminarium under dagens Lammriksdag i Sunne.

Bara 11 procent av de rovdjursavvisande stängsel som byggts i Värmland sedan 2001 är godkända och fungerande. Här är ett rovdjursavvisande stängsel på viltskadecenter i Bergslagen.
Bara 11 procent av de rovdjursavvisande stängsel som byggts i Värmland sedan 2001 är godkända och fungerande. Här är ett rovdjursavvisande stängsel på viltskadecenter i Bergslagen.

Mer jobb för skydd

50 kronor per löpmeter stängsel kan man få i bidrag. 13,5 miljoner kronor har betalas ut under åren. Stängslen har i utvärderingen delats in i fyra kategorier där kategori 0 är godkända stängsel, 11 procent, kategori är ett stängsel som är godkända med en mindre arbetsinsats och de uppgår till 53 procent. Resterande två kategorier, 38 procent är stängsel som behöver en mycket stor arbetsinsats eller rentav nybyggnation för att ha önskad effekt i skydd mot rovdjur.

Att många stängsel är i dåligt skick beror enligt Annica Forsberg främst på var stängslen är placerade och okunskap om hur det ska skötas. Men också på grund av att det trots tydliga riktlinjer om hur stängslen ska byggas har flera godkänts trots att de inte varit byggda efter Länsstyrelsens riktlinjer.

– Länsstyrelsen måste arbeta för en stärkt samsyn i besiktningarna samt tydligare kommunikation om hur stängsel ska byggas och underhållas, avslutade Annica Forsberg.