facebooktwittermail

De fick skogsutmärkelse

Journalisten och debattören Lars Pekka från Luleå och jägmästaren Gabriel Danielsson från Linköping har tilldelats föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten 2011.

Priset delas varje år ut till den som på ett regionalt eller lokalt plan har gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Lars Pekka har varit verksamhetsansvarig inom Skoglig Samverkan i Norrbotten, ett samverkansorgan för den samlade skogsnäringen i länet.

Gabriel Danielsson har bland annat varit pådrivande när det gäller utveckling av effektiva metoder och logistik för biobränslehantering. Priset består av en nål samt diplom.ATL.nu