facebooktwittermail d

Drabbade av ständiga angrepp efter Gudrun

Lindhult

Trots ståndortsanpassad plantering, bortforsling av vindfällen och tidigarelagd avverkning har åren sedan stormen Gudrun varit ständiga barkborreår för skogsägarna Solveig och Jörgen Björnberg i Småland.