facebooktwittermail

Drabbade av ständiga angrepp efter Gudrun

Lindhult

Trots ståndortsanpassad plantering, bortforsling av vindfällen och tidigarelagd avverkning har åren sedan stormen Gudrun varit ständiga barkborreår för skogsägarna Solveig och Jörgen Björnberg i Småland.

Jörgen och Solveig Björnberg har fått ta ner 250 kubikmeter barkborreskadad skog i år.
Jörgen och Solveig Björnberg har fått ta ner 250 kubikmeter barkborreskadad skog i år. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

I Lindhult, en mil söder om Lammhult i Småland, har det skapats en glänta bland de gamla tallarna. Orsaken är granbarkborrar, vilka gjort att skogsbrukarna Jörgen och Solveig Björnberg varit tvungna att avverka granarna i beståndet.