facebooktwittermail

De dolda kostnaderna som tar ut vinsten

Här är Erik Baeksted Jörgenssens uträkning. Han kom fram till att det kostade minst 750 kronor mer per hektar och år att inte plöja.

Beräkningarna är gjorda för reducerad jordbearbetning, i jämförelse med ett plöjt system på 2000 hektar åker.