facebooktwittermail d

De dolda kostnaderna som tar ut vinsten

Här är Erik Baeksted Jörgenssens uträkning. Han kom fram till att det kostade minst 750 kronor mer per hektar och år att inte plöja.