facebooktwittermail

De återför 10 000 ton aska

Sveaskog arbetar med askåterföring i stor skala. Men de undviker aska på mager mark eftersom det kan minska tillväxten.

Sveaskog fortsätter med sitt askåterföringsprogram som pågått sedan 2003. I år ska omkring 10 000 ton aska spridas på 2 700 hektar i dessa områden.

Sveaskog tar ut grot i hela Sverige men för bara tillbaka aska i Bergslagen, Götaland och södra Norrland.
- Det gör vi av försiktighetsskäl. Vi följer Skogsstyrelsens rekommendationer och lägger max tre ton per hektar när det rundvirkesuttaget överstiger 200 skogskubikmeter per hektar på granmarker, säger Roger Hällestrand, ansvarig för tillväxthöjande åtgärder som gödsling, dikesrensning och askåterföring inom Sveaskog.

Undviker mager mark


- Det är inte så bördiga marker i norr och det har visat sig att om du återför aska på lite mindre bördiga skogsmarker riskerar man en temporär tillväxtsänkning. Därför undviker vi askspridning där tills vi vet mer.

Köper ni askan eller får ni betalt för att ni tar hand om den?


- Generellt sett gör vi upp om askan i samband med att
vi gör en biobränsleaffär, säger han.

Sveaskog uppger att de står för kostnaderna för transporter och spridning. De får ersättning för att de tar hand om askan och målsättningen är att ersättningen till största delen ska täcka Sveaskogs kostnader.

Hur går askåterföringen till?


- Det finns två varianter. Om leverantören själv har goda kunskaper och utrymme vid pannan kan de hantera askan, bevattna den, låta den härda och krossa den för att sedan sprida den i skogen. Men vi kan också hämta askan direkt från pannan och ta hand om den på egna terminaler.
- Syftet är att upprätthålla näringsbalansen i marken långsiktigt och att återföra baskatjoner som finns i askan.

Hur ser det ut med tungmetallerna i er aska?


- Vi följer Skogsstyrelsens rekommendationer när det gäller gränsvärden. När det gäller till exempel kadmium ligger gränsvärdet på 30 milligram per kilo och för kvicksilver på 3 milligram per kilo. Enligt en analys ligger vi på 0 till 0,1 milligram kvicksilver i vår aska.

Träd tar upp tungmetall


Roger Hällestrand menar att träden tar upp tungmetallerna ur marken och då finns de naturlig även i askan.
Tungmetallerna hade kommit tillbaka till marken även om trädet hade stått kvar i skogen.Härje Rolfsson