facebooktwittermail d

”De arrenden som erbjuds är pinsamt låga”

Vid högt elpris bör markägaren få över 100 000 kronor per hektar och år i arrende. Det tycker Nils Johan Ingvar-Nilsson, rådgivare på Ludvig & Co.