facebooktwittermail

De är fast i dyra elabonnemang

Det kan skilja nästan 10 000 kronor mellan olika elbolags bevattningsabonnemang. Skillnader som upprör lantbrukare i nordöstra Skåne som är beroende av bevattning under sommarhalvåret.

KRISTIANSTAD (ATL)
- Vi är bakbundna. Eon äger nätet och vi kan inte byta leverantör, samtidigt är vi beroende av bevattningen för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga, säger Pål Nilsson, lantbrukare och ordförande i Lyckeby Stärkelsen.

Måste betala för helår


Lantbrukare som under sommarhalvåret använder sig av bevattning har under många år haft möjlighet att köpa säsongsabonnemang hos flera elbolag.

Lantbrukaren Kalle Thim berättar att även elbolaget Eon hade detta fram till för några år sedan. Men numera måste lantbrukare som har Eon som elnätsägare betala för hela året.

- Men vi har ingen nytta av abonnemanget under vinterhalvåret, vi har ingen bevattning då, säger han.

Stora skillnader


Samtidigt är det stora skillnader mellan elbolagens abonnemangsavgifter. Vad slutnotan landar på beror på hur många ampere som bevattningssystemet kräver och hur många bevattningssystem som brukaren har.

Det skiljer till exempel nästan 9 000 kronor per år och abonnemang mellan Eon och det kommunala elbolaget C4 Energi i Kristianstad för ett abonnemang på 100 ampere.

Christer Wannebro har två bevattningssystem, ett där Eon är elnätsägare och ett hos C4 Energi.

- Det är inte klokt och det konstiga är att ett litet lokalt elbolag kan ha säsongsabonnemang och samtidigt vara billigare än Eon, säger han.

Pål Nilsson är noga med att betona att det är själva abonnemangsavgiften som de reagerar på.

- Kostnaden för elen och överföringen är motiverad men vi förstår inte abonnemangsavgiften, säger han.

Kan inte byta


Kalle Thim menar dessutom att de kan göra ett aktivt val och byta elleverantör men det går inte att byta för själva elnätet.

- Förra året betalade jag över 7 000 kronor mer för abonnemanget och elöverföringen än för elen som jag förbrukade, säger han.

Målet nu är att få Eon att återinföra säsongsabonnemanget. Pål Nilsson förklarar att även LRF är inblandat.

- Nu sätter vi ned foten och vill att de lyssnar, säger han.

Lät lag styra


En lagändring och en ökad tydlighet mot kunderna. Så motiverar Eon att säsongsabonnemang för bevattning togs bort.

- Det var förvirrande för kunderna med alla tariffer och i samband med avregleringen infördes en lag om lika behandling av alla kunder. Därför tog vi bort alla säsongstariffer, säger Johan Aspegren, informationschef på Eon Elnät.

Att Eon är dyrare än många lokala elbolag beror, enligt honom, på att företaget framför allt har sitt elnät i glesbygden.

- Det har med nätstrukturerna att göra. Det går åt många meter ledning per kund och det blir dyrare för oss. De lokala bolagen opererar ofta i tätorter och det blir billigare, säger Johan Aspegren.

Eon har i dagsläget inga planer på att återinföra säsongs­abonnemang för bevattning. Johan Aspegren rekommenderar därför kunderna att se över sina abonnemang.

- Vårt råd är att de kontaktar nätbolaget för att få råd om mer effektiv elanvändning, säger han. Maria Engström