facebooktwittermail

De är Arlas sista utpost i norr

Paret Lars-Gunnar Elfström och Kristin Wallberg från Gnarp i norra Hälsingland är landets nordligaste mjölkleverantörer till Arla. - Vi tänker inte föreningsmässigt utan på lönsamheten för vår rörelse, betonar de.

Beslutet att lämna Milko fattades på sensommaren i fjol, efter flera informationsmöten.
- Vi började tvivla på om Milko skulle klara sig långsiktigt och inledningsvis fick vi också nästan 30 öre mer per kilo mjölk av Arla. Milkos affärsidé att sälja ut enheter för att kunna höja mjölkpriset håller nog inte i längden.

Tjänar på bytet


De har ungefär 50 mjölkkor och levererar cirka 500 ton per år. Även om prisskillnaden jämnats ut mellan Arla och Milko bedömer de att de tjänar ekonomiskt på att leverera till Arla.

- Fett- och proteinhalterna mäts och värderas för varje leverans, Milko gör det bara fyra gånger per månad. För vår del tror vi att det lönar sig med att mätningarna görs varje gång.

Sedan i november har Gnarpsmjölken körts i tankbil med släp cirka 30 mil söderut, till Kalhäll. Det nu stängda Sundsvallsmejeriet finns bara fyra mil norrut.

I sommar skickas mjölken, som före november i fjol, till Arlas nyköpta Sundsvallsmejeri. Det är en lösning som Gnarpsparet välkomnar.

- Självklart viktigt att jobb kan räddas i Sundsvall.

Väntar med nybyggnad


Paret har länge haft investeringsplaner men avvaktar ännu.
En ny ladugård går på runt 15 miljoner och de bedömer att det är tveksamt om en kalkyl håller även om de ser positivt på framtiden som mjölkbönder. De vill dock inte att barnen, Annelie, 20, och Niclas, 15, ska låsas av ett ansvar att ta över.

I Hälsingland har ett 35-tal mjölkbönder lämnat Milko för att leverera till Arla. En annan är Erik Jörmgård i grannsocknen Bergsjö som slutför en investering på 15 miljoner i ny ladugård för 150-talet mjölkkor.

Han levererar än så länge till både Milko och Arla, till Milko från den gamla ladugården och till Arla från den nybyggda.

- Det blir nog så att jag fortsätter helt med ­Arla, säger han.

Internationell påverkan


Erik Jörmgård tror att Arlas koppling till internationella mjölkpulverpriser gör att priset hålls upp. Hans granne, mjölkbonden Per-Anders Larsson, har sedan årsskiftet också blivit Arlaleverantör.

I Medelpad fortsätter mjölkbönderna att leverera till Milko. I och med samarbetsavtalet med Arla kan mjölken till sommaren åter skickas till hemmamejeriet i Sundsvall.

- Flera Medelpadsbönder har hört av sig till oss men Arla har hittills sagt nej till att hämta mjölk på Medelpadssidan, berättar Lars-Gunnar Elfström och Kristin Wallberg. det har hetat att det inte skulle fungera med transporterna.Sverker Söderström