facebooktwittermail

Scan har utsett årets leverantörer

Elisabeth Hugne, Mats Andersson, och Thomas och Jeanette Eriksson. Så heter årets leverantörer hos HK Scan.

FOTO: HANS BJORLING

Årets leverantör utses bland HK Scans 7 000 svenska djurleverantörer. Nomineringarna sker av HK Scans inköpare och kriterierna är bland annat god djuromsorg, flexibel och kundanpassad produktion samt goda och jämna slaktresultat.