facebooktwittermail d

Dataväxt om loggningsproblemen och hur man löser dem

Att olika fältarbeten inte loggas korrekt är ett känt problem även för Dataväxt. Någon enkel universallösning finns inte. Men däremot finns det flera sätt att ta sig runt problemet.