facebooktwittermail d

Dataväxt och SLU ska utveckla framtidens precisionsodling

Dataväxt och SLU går in i ett nytt samarbete för att ta fram nya digitala beslutstjänster för lantbruket. Samarbetet sträcker sig över fyra år och kommer bland annat kräva nyrekryteringar till den avdelning vid SLU i Skara som bedriver forskning inom precisionsodling.

Genom Cropsat kan användarna styra gödselgivan genom att markera sitt fält på kartan och därefter göra sina gödslingsval.
Genom Cropsat kan användarna styra gödselgivan genom att markera sitt fält på kartan och därefter göra sina gödslingsval.

Tanken är att gruppen som sätts ihop ska bedriva forskning inom beslutsstöd för lantbruket – forskning som sedan ska mynna ut i nya digitala verktyg som ska möjliggöra en ännu effektivare precisionsodling inom ramen för Dataväxts plattformar.

Dataväxt och SLU har flera lyckade samarbeten bakom sig, vilket hittills har resulterat i tjänster som Cropsat och Markdata.se. Som ett resultat av samarbetet kring framtidens beslutstjänster kommer både Cropsat och Markdata.se att flyttas över till Dataväxt under projektets gång, skriver Dataväxt i ett pressmeddelande.

Cropsat har på senare tid fått flera uppföljare, och kan närmast beskrivas som ett beslutsstöd där sattelitbilder används för att optimera gödslingen till de platser på fältet där den gör mest nytta medan Markdata.se bäst beskrivs som en portal som erbjuder beslutsstöd inom markdata-området.

LÄS OCKSÅ: Precisionsgödsling i realtid

LÄS OCKSÅ: EU-bönder tror att lantbrukets lönsamhet ska sjunka