facebooktwittermail

Data – en revolution för lantbruket

Per Frankelius, forskare på Linköpings universitet, förklarar hur betydelsefullt data blir för lantbruket.