facebooktwittermail d

Trasiga stängsel inte med i riskbedömningen

När SVA gjorde sin riskbedömning för att ta reda var i landet risken för ett svinpestutbrott var som störst räknade de inte med trasiga stängsel på avfallsanläggningar. 

– Vi kan inte bygga en modell på att vildsvin har tillgång till sopor. I så fall skulle vi behöva pricka in att varje kommun har hög risk, säger statsveterinär Erika Chenais.